Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år

Senast uppdaterad 2022-11-15
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet. Procent

Examensår Västmanlands län Riket
1995/1996 34,5 37,0
1996/1997 37,5 38,2
1997/1998 40,0 39,6
1998/1999 40,9 42,7
1999/2000 41,2 42,7
2000/2001 45,0 45,9
2001/2002 42,8 44,8
2002/2003 44,4 43,9
2003/2004 41,5 42,3
2004/2005 42,7 40,9
2005/2006 39,1 41,1
2006/2007 42,0 42,5
2007/2008 42,5 43,9
2008/2009 43,7 45,1
2009/2010 41,7 43,0
2010/2011 42,9 42,5
2011/2012 41,3 42,2
2012/2013 41,7 42,5
2013/2014 44,0 45,1
2014/2015 46,8 44,9
2015/2016 45,1 45,5
2016/2017 45,8 46,4
2017/2018 48,7 48,2
2018/2019 48,6 49,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta