Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // IN ENGLISH // Regional economy // Energy sector as per cent of t…

Energy sector as per cent of total regional GDP

Last update 2019-02-01
Explanation
The Gross Regional Product (GRP) is the regional counterpart of the national indicator – Gross National Product (GNP). GRP is the cumulative value of all goods and services produced in a region in one year. The GRP shows how great the production is in SEK.
PDF
Diagram nuläge
Value added by "Energy, water and waste", SNI 40-41, million SEK and proportion of total regional GDP in 2016

Region Value added, SNI 40-41, million SEK Proportion of total regional GDP %
Stockholm County 20 414 1,5
Uppsala County 5 404 3,7
Södermanland County 1 199 1,3
Östergötland County 2 843 1,7
Jönköping County 1 686 1,2
Kronoberg County 914 1,1
Kalmar County 3 531 4,4
Gotland County 430 2,3
Blekinge County 1 000 1,9
Skåne County 12 596 2,5
Halland County 5 259 4,8
Västra Götaland County 9 677 1,3
Värmland County 5 605 5,9
Örebro County 1 405 1,3
Västmanland County 1 756 1,8
Dalarna County 2 412 2,3
Gävleborg County 1 762 1,8
Västernorrland County 3 483 3,8
Jämtland County 3 314 7,3
Västerbotten County 4 301 4,4
Norrbotten County 4 799 4,6
Sweden 93 790 2,1

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta