Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Tillfällig föräldrapenning för…

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

Senast uppdaterad 2019-01-15
Förklaring
Den tillfälliga föräldrapenningen är en inkomstbortfallsförsäkring som ska underlätta föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för exempelvis vård av sjukt barn eller för att barnets ordinarie vårdare är sjuk. Ersättningen betalas ut för högst 60 dagar per barn och år plus ytterligare 60 dagar per barn och år vid barns sjukdom. Föräldrar som avstår från förvärvsarbete i samband med besök i barnets förskola, skola eller fritidshem kan få rätt till tillfällig föräldrapenning i form av en kontaktdag per barn och år. Denna möjlighet finns från det år barnet fyller sex till och med det år som barnet fyller elva år.
Den tillfälliga föräldrapenningen omfattar även de tio s.k. pappadagarna som utges till fadern i samband med ett barns födelse. Dessa dagar kan från och med den 1 juli 2001 få användas av annan person än pappan om det inte finns någon pappa eller denne av andra skäl är förhindrad att använda dem.
PDF
Diagram nuläge
Tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Ersatta nettodagar 2018 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Stockholms län 38,7 61,3
Uppsala län 38,7 61,3
Södermanlands län 39,3 60,7
Östergötlands län 39,1 60,9
Jönköpings län 39,6 60,4
Kronobergs län 39,6 60,4
Kalmar län 38,0 62,0
Gotlands län 40,4 59,6
Blekinge län 37,9 62,1
Skåne län 36,3 63,7
Hallands län 38,1 61,9
Västra Götalands län 38,7 61,3
Värmlands län 38,3 61,7
Örebro län 39,6 60,4
Västmanlands län 39,1 60,9
Dalarnas län 38,9 61,1
Gävleborgs län 38,0 62,0
Västernorrlands län 37,6 62,4
Jämtlands län 38,5 61,5
Västerbottens län 40,1 59,9
Norrbottens län 37,4 62,6
Riket 38,4 61,6
Tillfällig föräldrapenning. Männens andel av ersatta nettodagar 2000-2018.

År Gotlands län Riket
2000 36,5 34,4
2001 37,6 35,0
2002 38,3 36,0
2003 37,4 35,6
2004 38,9 35,8
2005 38,1 36,2
2006 38,6 36,8
2007 36,8 35,7
2008 36,5 35,6
2009 35,4 33,8
2010 37,0 35,5
2011 38,0 35,8
2012 37,9 36,2
2013 40,0 37,2
2014 39,2 37,5
2015 40,5 38,1
2016 41,0 38,3
2017 38,8 38,4
2017 40,4 38,4
Tillfällig föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2000-2018. Index år 2000=100

År Gotlands län Riket
2000 100 100
2001 103 102
2002 105 105
2003 102 104
2004 107 104
2005 104 105
2006 106 107
2007 101 104
2008 100 103
2009 97 98
2010 101 103
2011 104 104
2012 104 105
2013 110 108
2014 107 109
2015 111 111
2016 112 111
2017 106 112
2018 111 112

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta