Statistik från län och regioner i Sverige

Sverigeskartan

Snabbfakta

9 995 153

Folkmängd i Sverige

478 st

Antal personbilar per 1000 invånare. Gotland är biltätast med 608 per 1000 invånare

406 000 kr

Per invånare var genomsnittet för BRP 2014

41,6 %

Andel av befolkningen 25-64 år vilka har någon form av eftergymnasial utbildning

Senaste nyheterna

Populär fakta

Om Regionfakta

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig bild av länet och kommunerna i länet.

För att kunna leva upp till nya krav behövs kunskap och insikt om det egna länet och kommunerna. Vilka är tillgångarna och hindren för att få en långsiktigt livskraftig utveckling? Vilken bild får vi av länet och kommunerna vid en jämförelse med andra regioner och hela riket?

Statistiken på Regionfakta används av myndigheter i arbetet för regional utveckling men också av den intresserade allmänheten, massmedia, skolor och högskolor. De markerade länen på kartan är de som hittills valt att publicera länsfakta/kommunfakta på Regionfakta.com.

Finansiärer är regionförbund och länsstyrelser.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta