Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
270 154 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Tillfällig föräldrapenning för…

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

Senast uppdaterad 2019-01-15
Förklaring
Den tillfälliga föräldrapenningen är en inkomstbortfallsförsäkring som ska underlätta föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för exempelvis vård av sjukt barn eller för att barnets ordinarie vårdare är sjuk. Ersättningen betalas ut för högst 60 dagar per barn och år plus ytterligare 60 dagar per barn och år vid barns sjukdom. Föräldrar som avstår från förvärvsarbete i samband med besök i barnets förskola, skola eller fritidshem kan få rätt till tillfällig föräldrapenning i form av en kontaktdag per barn och år. Denna möjlighet finns från det år barnet fyller sex till och med det år som barnet fyller elva år.
Den tillfälliga föräldrapenningen omfattar även de tio s.k. pappadagarna som utges till fadern i samband med ett barns födelse. Dessa dagar kan från och med den 1 juli 2001 få användas av annan person än pappan om det inte finns någon pappa eller denne av andra skäl är förhindrad att använda dem.
PDF
Diagram nuläge
Tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Ersatta nettodagar 2018 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Stockholms län 38,7 61,3
Uppsala län 38,7 61,3
Södermanlands län 39,3 60,7
Östergötlands län 39,1 60,9
Jönköpings län 39,6 60,4
Kronobergs län 39,6 60,4
Kalmar län 38,0 62,0
Gotlands län 40,4 59,6
Blekinge län 37,9 62,1
Skåne län 36,3 63,7
Hallands län 38,1 61,9
Västra Götalands län 38,7 61,3
Värmlands län 38,3 61,7
Örebro län 39,6 60,4
Västmanlands län 39,1 60,9
Dalarnas län 38,9 61,1
Gävleborgs län 38,0 62,0
Västernorrlands län 37,6 62,4
Jämtlands län 38,5 61,5
Västerbottens län 40,1 59,9
Norrbottens län 37,4 62,6
Riket 38,4 61,6
Tillfällig föräldrapenning. Männens andel av ersatta nettodagar 2000-2018.

År Västerbottens län Riket
2000 38,8 34,4
2001 42,0 35,0
2002 41,0 36,0
2003 41,8 35,6
2004 42,2 35,8
2005 40,8 36,2
2006 39,8 36,8
2007 38,7 35,7
2008 38,4 35,6
2009 35,6 33,8
2010 37,8 35,5
2011 38,2 35,8
2012 38,3 36,2
2013 39,1 37,2
2014 39,6 37,5
2015 39,9 38,1
2016 40,4 38,3
2017 40,0 38,4
2018 40,1 38,4
Tillfällig föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2000-2018. Index år 2000=100

År Västerbottens län Riket
2000 100 100
2001 108 102
2002 106 105
2003 108 104
2004 109 104
2005 105 105
2006 102 107
2007 100 104
2008 99 103
2009 92 98
2010 97 103
2011 98 104
2012 99 105
2013 101 108
2014 102 109
2015 103 111
2016 104 111
2017 103 112
2018 103 112

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta