Hallands län
Fakta & Perspektiv
320 333 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2017-11-08
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2017 och folkmängd 30 september 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

44 121

135

123

97

26

648

555

93

-3

5

91

Halmstad

99 443

508

296

213

83

1 786

1 378

408

5

66

337

Hylte

10 988

-6

38

21

17

202

227

-25

-26

-49

50

Kungsbacka

81 590

356

194

143

51

1 327

1 029

298

-41

263

76

Laholm

24 997

144

66

44

22

443

330

113

22

30

61

Varberg

62 590

249

188

139

49

842

651

191

43

95

53

Halland

323 729

1 386

905

657

248

4 348

3 270

1 078

.

410

668

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2017 och folkmängd 30 juni 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

43 986

154

124

101

23

585

458

127

-19

61

85

Halmstad

98 935

192

313

219

94

1 152

1 066

86

-29

-88

203

Hylte

10 994

-34

34

25

9

195

245

-50

-53

-60

63

Kungsbacka

81 234

624

197

153

44

1 231

664

567

23

469

75

Laholm

24 853

144

63

63

0

403

266

137

63

27

47

Varberg

62 341

303

176

140

36

713

453

260

15

171

74

Halland

322 343

1 383

907

701

206

3 412

2 285

1 127

.

580

547

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2017 och folkmängd 31 mars 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

43 832

-35

114

139

-25

500

545

-45

-18

-118

91

Halmstad

98 743

205

282

267

15

1 214

1 071

143

25

-106

224

Hylte

11 028

74

34

30

4

262

210

52

-31

8

75

Kungsbacka

80 610

168

196

161

35

863

736

127

-31

137

21

Laholm

24 709

45

74

89

-15

353

296

57

43

-46

60

Varberg

62 038

170

181

175

6

634

484

150

12

63

75

Halland

320 960

627

881

861

20

3 017

2 533

484

.

-62

546

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2016 och folkmängd 31 december 2016

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

43 867

299

84

102

-18

747

438

309

-23

-11

343

Halmstad

98 538

443

267

206

61

1 326

969

357

-22

38

341

Hylte

10 954

134

28

26

2

335

206

129

-47

-11

187

Kungsbacka

80 442

283

146

161

-15

1 002

716

286

-40

233

93

Laholm

24 664

164

67

65

2

410

257

153

48

11

94

Varberg

61 868

297

144

144

0

810

524

286

84

32

170

Halland

320 333

1 620

736

704

32

3 765

2 245

1 520

.

292

1 228

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta