Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2019-08-20
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

 

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2019 och folkmängd 30 juni 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

45 054

164

117

102

15

522

380

142

-37

129

50

Halmstad

102 057

444

296

209

87

1 310

990

320

69

89

162

Hylte

10 915

-1

25

27

-2

170

181

-11

-59

40

8

Kungsbacka

83 805

294

224

133

91

982

794

188

3

114

71

Laholm

25 685

116

81

65

16

360

269

91

3

88

0

Varberg

64 134

323

177

132

45

678

412

266

21

168

77

Hallands län

331 650

1 340

920

668

252

3 140

2 144

996

.

628

368

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2019 och folkmängd 31 mars 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

44 890

189

116

105

11

508

350

158

42

53

63

Halmstad

101 613

345

277

217

60

1 104

894

210

5

45

160

Hylte

10 916

2

31

30

1

143

159

-16

-31

-2

17

Kungsbacka

83 511

163

203

159

44

892

796

96

-31

61

66

Laholm

25 569

78

70

72

-2

354

286

68

29

11

28

Varberg

63 811

181

160

158

2

576

423

153

-14

100

67

Hallands län

330 310

958

857

741

116

2 849

2 180

669

.

268

401

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2018 och folkmängd 31 december 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

44 701

106

109

111

-2

523

422

101

6

52

43

Halmstad

101 268

302

240

189

51

1 167

941

226

43

52

131

Hylte

10 914

-64

31

31

0

132

202

-70

-62

-19

11

Kungsbacka

83 348

153

184

159

25

924

816

108

-61

123

46

Laholm

25 491

55

56

60

-4

377

324

53

13

27

13

Varberg

63 630

276

154

156

-2

701

430

271

61

148

62

Hallands län

329 352

828

774

706

68

2 992

2 303

689

.

383

306

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2018 och folkmängd 30 september 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

44 595

141

140

101

39

640

543

97

43

-17

71

Halmstad

100 966

636

314

202

112

1 883

1 376

507

-29

190

346

Hylte

10 978

-61

40

29

11

195

268

-73

-34

-69

30

Kungsbacka

83 195

255

206

144

62

1 224

1 037

187

-13

104

96

Laholm

25 436

149

70

45

25

410

288

122

40

46

36

Varberg

63 354

156

182

130

52

778

679

99

-7

52

54

Hallands län

328 524

1 276

952

651

301

4 184

3 245

939

.

306

633

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2018 och folkmängd 30 juni 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

44 454

154

109

106

3

517

365

152

19

69

64

Halmstad

100 330

398

299

230

69

1 334

1 014

320

77

63

180

Hylte

11 039

-21

31

29

2

159

184

-25

-39

-31

45

Kungsbacka

82 940

558

228

129

99

1 232

782

450

-38

364

124

Laholm

25 287

76

79

56

23

351

304

47

-39

56

30

Varberg

63 198

270

179

164

15

686

441

245

20

157

68

Hallands län

327 248

1 435

925

714

211

3 485

2 296

1 189

.

678

511

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta