Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Energi // Elförbrukning i bostäder

Elförbrukning i bostäder

Senast uppdaterad 2019-11-29
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elförbrukning i bostäder 2018, MWh per invånare

Region Elförbrukning bostäder (GWh) Folkmängd Elförbrukning per inv. (MWh)
Stockholms län 6 181 2 344 124 2,6
Uppsala län 1 034 376 354 2,7
Södermanlands län 911 294 695 3,1
Östergötlands län 1 247 461 583 2,7
Jönköpings län 1 236 360 825 3,4
Kronobergs län 577 199 886 2,9
Kalmar län 801 244 670 3,3
Gotlands län 156 59 249 2,6
Blekinge län 601 159 684 3,8
Skåne län 4 097 1 362 164 3,0
Hallands län 1 227 329 352 3,7
Västra Götalands län 5 382 1 709 814 3,1
Värmlands län .. 281 482 ..
Örebro län 1 042 302 252 3,4
Västmanlands län 737 273 929 2,7
Dalarnas län 1 237 287 191 4,3
Gävleborgs län 1 099 286 547 3,8
Västernorrlands län 1 040 245 453 4,2
Jämtlands län 548 130 280 4,2
Västerbottens län .. 270 154 ..
Norrbottens län 1 109 250 497 4,4
Riket 32 551 10 230 185 3,2
Elförbrukning i bostäder 2007-2018, MWh per invånare

Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholms län 3,1 3,0 2,9 3,2 2,9 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6
Uppsala län 3,2 2,4 2,8 2,9 2,9 3,2 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0 2,7
Södermanlands län 3,2 3,2 3,2 3,6 3,5 3,7 3,4 3,2 3,2 3,2 3,3 3,1
Östergötlands län 2,8 2,9 2,8 3,2 2,8 2,9 2,9 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7
Jönköpings län 3,5 3,6 3,5 4,0 3,5 3,6 3,4 3,2 3,4 3,4 3,5 3,4
Kronobergs län 3,1 3,2 3,1 3,4 3,0 3,1 3,1 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9
Kalmar län 3,3 3,2 3,3 3,5 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 3,1 3,0 3,3
Gotlands län 3,5 3,8 3,4 3,9 3,6 3,6 4,9 3,0 .. 2,8 3,4 2,6
Blekinge län 4,0 4,1 4,1 3,7 3,4 4,0 4,0 3,5 3,2 3,8 3,6 3,8
Skåne län 3,4 3,4 3,3 3,6 3,2 3,3 3,2 2,9 3,0 3,1 3,1 3,0
Hallands län 3,8 4,0 4,2 4,4 4,0 4,1 4,0 3,7 3,9 3,2 3,9 3,7
Västra Götalands län 3,1 3,1 3,2 3,4 3,1 3,2 3,1 2,9 3,1 3,2 3,1 3,1
Värmlands län 3,5 3,6 3,6 4,2 3,6 3,7 3,8 3,5 3,5 3,7 .. ..
Örebro län 3,4 3,4 3,5 3,8 3,4 3,5 3,5 3,3 3,3 3,5 3,3 3,4
Västmanlands län 3,3 3,2 2,9 3,1 2,7 2,9 2,7 2,7 2,6 2,2 2,7 2,7
Dalarnas län 4,2 4,3 4,1 4,6 4,0 4,3 4,2 4,0 4,1 4,2 4,5 4,3
Gävleborgs län 3,5 3,4 3,5 3,8 3,4 3,5 3,5 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8
Västernorrlands län 4,1 4,2 4,1 4,6 3,9 4,2 4,1 3,9 4,0 4,1 4,0 4,2
Jämtlands län 4,5 4,3 4,5 4,7 3,9 4,2 4,0 3,8 .. 4,2 4,2 4,2
Västerbottens län 4,5 4,5 4,5 4,7 4,1 4,3 4,1 3,9 4,0 4,2 .. ..
Norrbottens län 4,7 4,6 4,2 4,6 4,2 4,4 4,2 4,2 4,2 4,6 4,6 4,4
Riket 3,4 3,4 3,3 3,6 3,3 3,4 3,3 3,1 3,1 3,2 .. 3,2
Utveckling av elförbrukningen i bostäder 2007-2018 per invånare. Index år 2007=100

Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholms län 100 97 94 103 94 94 90 84 84 84 81 84
Uppsala län 100 75 88 91 91 100 94 91 94 94 94 84
Södermanlands län 100 100 100 113 109 116 106 100 100 100 103 97
Östergötlands län 100 104 100 114 100 104 104 96 96 100 96 96
Jönköpings län 100 103 100 114 100 103 97 91 97 97 100 97
Kronobergs län 100 103 100 110 97 100 100 90 90 94 94 94
Kalmar län 100 97 100 106 100 100 100 94 94 94 91 100
Gotlands län 100 109 97 111 103 103 140 86 .. 80 97 74
Blekinge län 100 103 103 93 85 100 100 88 80 95 90 95
Skåne län 100 100 97 106 94 97 94 85 88 91 91 88
Hallands län 100 105 111 116 105 108 105 97 103 84 103 97
Västra Götalands län 100 100 103 110 100 103 100 94 100 103 100 100
Värmlands län 100 103 103 120 103 106 109 100 100 106 .. ..
Örebro län 100 100 103 112 100 103 103 97 97 103 97 100
Västmanlands län 100 97 88 94 82 88 82 82 79 67 82 82
Dalarnas län 100 102 98 110 95 102 100 95 98 100 107 102
Gävleborgs län 100 97 100 109 97 100 100 94 97 100 106 109
Västernorrlands län 100 102 100 112 95 102 100 95 98 100 98 102
Jämtlands län 100 96 100 104 87 93 89 84 .. 93 93 93
Västerbottens län 100 100 100 104 91 96 91 87 89 93 .. ..
Norrbottens län 100 98 89 98 89 94 89 89 89 98 98 94
Riket 100 100 97 106 97 100 97 91 91 94 .. 94

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta