Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kalium

Senast uppdaterad 2018-04-25
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2016/2017, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kalium (K) per hektar
Stockholms län 9
Uppsala län 9
Södermanlands län 7
Östergötlands län 9
Jönköpings län 5
Kronobergs län 7
Kalmar län 4
Gotlands län 17
Blekinge län 16
Skåne län 23
Hallands län 15
Västra Götalands län 11
Värmlands län 5
Örebro län 13
Västmanlands län 7
Dalarnas län 7
Gävleborgs län 4
Västernorrlands län 3
Jämtlands län 3
Västerbottens län 4
Norrbottens län 5
Riket 11

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta