Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2018-04-25
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2016/17, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 71
Uppsala län 96
Södermanlands län 91
Östergötlands län 107
Jönköpings län 41
Kronobergs län 54
Kalmar län 95
Gotlands län 84
Blekinge län 101
Skåne län 132
Hallands län 94
Västra Götalands län 78
Värmlands län 24
Örebro län 75
Västmanlands län 61
Dalarnas län 38
Gävleborgs län 25
Västernorrlands län 22
Jämtlands län 20
Västerbottens län 28
Norrbottens län 26
Riket 83

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta