Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2016-09-23
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2016 fördelade på män och kvinnor. Andelar

Kommun/Region Män Kvinnor
Arjeplog 23,3 76,7
Arvidsjaur 21,1 78,9
Boden 25,9 74,1
Gällivare 27,4 72,6
Haparanda 21,8 78,2
Jokkmokk 22,8 77,2
Kalix 27,0 73,0
Kiruna 26,6 73,4
Luleå 30,7 69,3
Pajala 26,0 74,0
Piteå 28,0 72,0
Älvsbyn 27,2 72,8
Överkalix 28,0 72,0
Övertorneå 29,9 70,1
Norrbottens län 27,7 72,3
Riket 27,0 73,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta