Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Geografi // Areal och befolkningstäthet

Areal och befolkningstäthet

Senast uppdaterad 2017-10-17
Förklaring
Församlingar är Svenska kyrkans geografiska indelningar. De används även vid folkbokföringen. Arealen på församlingarna har framräknats av SCB på uppdrag av Svenska kyrkan.
Areal och befolkningstäthet 2016-12-31. Kalix kommun

Kommun/Församling/Region Landareal km² Folkmängd Invånare per km²
Kalix kommun 1 803 16 223 9,0
därav församlingar
Nederkalix 940 14 212 15,1
Töre 875 2 005 2,3
Norrbottens län 97 239 250 570 2,6
Riket 407 311 9 995 153 24,5

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta