Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2016-12-12
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2016 efter näringsgren (SNI 2007)

             

Näringsgren

Antal

Andel

Kalix kommun

Norrbottens län

Riket

Kalix kommun

Norrbottens län

Riket

Areella

1 166

13 889

249 798

47,3

38,7

19,6

Tillverkning, gruvor, energi

148

1 807

63 560

6,0

5,0

5,0

Byggindustri

186

2 600

104 000

7,6

7,2

8,2

Handel

180

2 998

143 763

7,3

8,4

11,3

Hotell och restaurang

43

835

33 791

1,7

2,3

2,7

Transport och kommunikation

79

969

31 459

3,2

2,7

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

320

6 462

342 084

13,0

18,0

26,9

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

140

2 325

100 466

5,7

6,5

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

201

4 017

203 165

8,2

11,2

16,0

Samtliga exkl okänd näringsgren

2 463

35 902

1 272 086

100

100

100

Näringsgren okänd

4

99

7 986

 

 

 

Totalt

2 467

36 001

1 280 072

 

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta