Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2017-12-15
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2017 efter näringsgren (SNI 2007)

             

Näringsgren

Antal

Andel

Kalix kommun

Norrbottens län

Riket        

Kalix kommun

Norrbottens län

Riket

Areella

1 171

13 858

248 228

47,2

38,3

19,3

Tillverkning, gruvor, energi

146

1 812

60 964

5,9

5,0

4,7

Byggindustri

191

2 695

106 321

7,7

7,4

8,3

Handel

183

2 940

143 506

7,4

8,1

11,2

Hotell och restaurang

43

866

34 595

1,7

2,4

2,7

Transport och kommunikation

79

944

31 782

3,2

2,6

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

332

6 702

351 224

13,4

18,5

27,4

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

130

2 345

101 698

5,2

6,5

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

207

4 068

205 864

8,3

11,2

16,0

Samtliga exkl okänd näringsgren

2 482

36 230

1 284 182

100

100

100

Näringsgren okänd

3

80

7 926

 

 

 

Totalt

2 485

36 310

1 292 108

 

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta