Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2016-09-21
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

 

Förvärvsarbetande november 2014 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Kalix kommun

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

Folk- skola

Grund- skola

Högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

6 858

0

1

7

36

27

13

16

Jordbruk, skogsbruk och fiske

236

0

...

8

38

36

9

8

Tillverkning och utvinning

1 084

0

1

8

47

24

13

7

Energiförsörjning; miljöverksamhet

59

0

...

12

47

24

12

...

Byggverksamhet

637

0

...

10

44

38

5

3

Handel

581

0

1

10

38

39

7

6

Transport och magasinering

295

0

...

13

53

22

9

4

Hotell- och restaurangverksamhet

103

1

6

13

33

37

6

5

Information och kommunikation

53

0

...

...

11

32

38

19

Finans- och försäkringsverksamhet

61

0

...

...

20

44

15

20

Fastighetsverksamhet

45

0

...

...

33

20

24

11

Företagstjänster

846

0

2

10

37

29

11

11

Offentlig förvaltning och försvar

373

0

...

3

21

16

25

34

Utbildning och forskning

679

0

...

2

19

9

21

48

Vård och omsorg; sociala tjänster

1 450

0

...

4

35

28

13

20

Personliga och kulturella tjänster

294

0

...

10

32

27

11

21

Okänd verksamhet

62

0

...

10

27

37

8

16

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 773

4

5

20

34

21

10

6

   i reguljär utbildning

331

2

8

13

17

30

21

9

   ej i reguljär utbildning

1 442

4

5

21

38

19

7

5

Totalt

8 631

1

2

10

36

26

12

14

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

Folk- skola

Grund- skola

Högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

4 345 661

1

2

8

22

27

15

26

Jordbruk, skogsbruk och fiske

63 540

1

3

15

31

29

11

8

Tillverkning och utvinning

541 596

1

2

12

29

27

13

17

Energiförsörjning; miljöverksamhet

46 653

0

1

9

26

24

18

22

Byggverksamhet

301 071

2

1

12

34

37

8

6

Handel

530 912

1

1

10

22

39

15

12

Transport och magasinering

216 956

0

2

13

30

33

12

9

Hotell- och restaurangverksamhet

145 204

3

7

12

19

38

13

8

Information och kommunikation

172 546

1

0

3

10

21

25

40

Finans- och försäkringsverksamhet

89 151

0

0

2

12

27

19

39

Fastighetsverksamhet

65 131

0

2

10

27

23

18

20

Företagstjänster

497 503

1

2

7

16

25

17

31

Offentlig förvaltning och försvar

258 983

0

0

3

13

16

22

46

Utbildning och forskning

466 638

0

1

3

12

14

17

52

Vård och omsorg; sociala tjänster

723 842

0

1

5

24

24

14

32

Personliga och kulturella tjänster

189 541

1

2

9

19

29

17

24

Okänd verksamhet

36 394

1

5

12

25

24

15

17

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 279 541

6

7

16

20

20

17

14

   i reguljär utbildning

373 910

3

7

9

10

21

32

 

   ej i reguljär utbildning

905 631

7

7

18

25

19

11

12

Totalt

5 625 202

2

3

10

21

25

16

23

… = antal personer under fyra, redovisas ej

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta