Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Politik // Valresultat riksdagsvalet

Valresultat riksdagsvalet

Senast uppdaterad 2010-09-24
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge

Procent- och mandatfördelning riksdagsvalet 2014

Norrbottens län

Röstetal

Procent

Mandat

Moderata Samlingspartiet

21 438

12,9

1

Centerpartiet

7 513

4,5

 

Folkpartiet liberalerna

5 369

3,2

 

Kristdemokraterna

5 048

3,0

 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

80 984

48,7

5

Vänsterpartiet

14 225

8,6

1

Miljöpartiet de gröna

8 111

4,9

1

Sverigedemokraterna

18 237

11,0

 

Feministiskt initiativ

3 944

2,4

 

Övriga partier

1 308

0,8

 

Samtliga partier

166 177

100

8

 

 

 

 

Summa giltiga röster

166 177

 

 

Ogiltiga röster blanka

1 209

 

 

Ogiltiga röster övriga

60

 

 

Summa avgivna röster

167 446

 

 

Röstberättigade

195 648

 

 

Valdeltagande

85,6

 

 

Riket

Röstetal

Procent

Mandat

Moderata Samlingspartiet

1 453 517

23,3

84

Centerpartiet

380 937

6,1

22

Folkpartiet liberalerna

337 773

5,4

19

Kristdemokraterna

284 806

4,6

16

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

1 932 711

31,0

113

Vänsterpartiet

356 331

5,7

21

Miljöpartiet de gröna

429 275

6,9

25

Sverigedemokraterna

801 178

12,9

49

Feministiskt initiativ

194 719

3,1

 

Övriga partier

60 326

1,0

 

Samtliga partier

6 231 573

100

349

 

 

 

 

Summa giltiga röster

6 231 573

 

 

Ogiltiga röster blanka

56 287

 

 

Ogiltiga röster övriga

2 156

 

 

Summa avgivna röster

6 290 016

 

 

Röstberättigade

7 330 432

 

 

Valdeltagande, procent

85,8

 

 

Källa: Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta