Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Samhällets service // Antal läkare per 1000 invånare

Antal läkare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2018-05-07
Förklaring
Sveriges Kommuner och Landsting producerar en årlig statistik över anställda i landsting och regioner per den 1 november. För personalstatistiken används individuppgifter som bygger på löneadministrativt material. För samtliga landsting och regioner görs ett uttag ur registren i anslutning till lönekörningen för november. Personalstatistiken omfattar anställda i landstingen samt vissa landstingsägda och personalägda bolag. I statistiken ingår inte förtroendevalda eller uppdragstagare samt timavlönade som arbetar mindre än 8 timmar under mätmånaden.
PDF
Diagram nuläge

Antal landstingsanställda läkare per landsting 2017

 

 

 

 

 

Landsting/Region

Antal anställda

Antal årsarbetare

Folkmängd 2017

Antal årsarbetare per 1000 inv.

Stockholms läns

6 353

5 071

2 308 143

2,2

Uppsala län

1 726

1 384

368 971

3,8

Södermanlands läns

909

764

291 341

2,6

Östergötlands läns

2 026

1 725

457 496

3,8

Jönköpings läns

1 227

1 034

357 237

2,9

Kronobergs läns

648

538

197 519

2,7

Kalmar läns

837

706

243 536

2,9

Gotlands län

259

186

58 595

3,2

Blekinge läns

559

477

159 371

3,0

Skåne läns

4 903

4 120

1 344 689

3,1

Hallands läns

1 023

855

324 825

2,6

Västra Götalands läns

6 099

5 172

1 690 782

3,1

Värmlands läns

896

750

280 399

2,7

Örebro läns

1 206

1 034

298 907

3,5

Västmanlands läns

776

667

271 095

2,5

Dalarnas läns

978

806

286 165

2,8

Gävleborgs läns

928

766

285 637

2,7

Västernorrlands läns

744

641

245 968

2,6

Jämtlands läns

524

437

129 806

3,4

Västerbottens läns

1 436

1 183

268 465

4,4

Norrbottens läns

803

660

251 295

2,6

Samtliga landsting

34 860

28 978

10 120 242

2,9

Källa: Sveriges kommuner och landsting