Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Snabbstatistik // Fastighetspriser

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2020-04-15
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

Medelpris småhus 2019-2020, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

19kv1

19kv2

19kv3

19kv4

20kv1

20kv2

20kv3

20kv4

Stockholms län

5 735

5 415

5 749

5 566

5 828

 

 

 

Uppsala län

3 170

3 005

3 236

3 080

3 415

 

 

 

Södermanlands län

2 591

2 629

2 753

2 782

2 801

 

 

 

Östergötlands län

2 957

2 792

2 933

2 830

2 948

 

 

 

Jönköpings län

2 085

2 183

2 232

2 162

2 307

 

 

 

Kronobergs län

2 114

1 937

1 943

1 917

2 209

 

 

 

Kalmar län

1 679

1 770

1 765

1 723

1 861

 

 

 

Gotlands län

3 017

3 231

2 812

2 950

3 358

 

 

 

Blekinge län

1 971

1 681

1 943

1 872

1 795

 

 

 

Skåne län

3 073

3 085

3 125

3 169

3 249

 

 

 

Hallands län

3 230

3 346

3 548

3 637

3 840

 

 

 

Västra Götalands län

3 298

3 241

3 173

3 229

3 561

 

 

 

Värmlands län

1 818

1 739

1 709

1 738

1 890

 

 

 

Örebro län

1 910

2 107

2 047

1 977

2 143

 

 

 

Västmanlands län

2 442

2 471

2 455

2 471

2 759

 

 

 

Dalarnas län

1 749

1 823

1 909

1 918

2 000

 

 

 

Gävleborgs län

1 859

1 737

1 806

1 755

1 795

 

 

 

Västernorrlands län

1 520

1 460

1 516

1 478

1 494

 

 

 

Jämtlands län

1 760

1 735

1 825

1 756

1 884

 

 

 

Västerbottens län

2 182

2 089

2 100

2 018

2 348

 

 

 

Norrbottens län

1 755

1 751

1 624

1 665

1 812

 

 

 

Riket

3 080

2 997

3 023

3 007

3 325

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Köpeskilling/taxeringsvärde* 2019-2020, permanentbostad

                 

Region

Köpeskilling/taxeringsvärde

19kv1

19kv2

19kv3

19kv4

20kv1

20kv2

20kv3

20kv4

Stockholms län

1,94

1,38

1,40

1,41

1,42

 

 

 

Uppsala län

1,98

1,52

1,59

1,65

1,57

 

 

 

Södermanlands län

2,12

1,63

1,69

1,66

1,68

 

 

 

Östergötlands län

2,18

1,68

1,77

1,78

1,74

 

 

 

Jönköpings län

2,07

1,75

1,79

1,81

1,84

 

 

 

Kronobergs län

2,06

1,66

1,81

1,83

1,70

 

 

 

Kalmar län

1,99

1,73

1,88

1,80

1,87

 

 

 

Gotlands län

1,98

1,73

1,71

1,75

1,75

 

 

 

Blekinge län

2,05

1,78

1,85

1,77

1,84

 

 

 

Skåne län

1,97

1,70

1,74

1,77

1,78

 

 

 

Hallands län

1,99

1,59

1,67

1,66

1,64

 

 

 

Västra Götalands län

2,12

1,66

1,68

1,72

1,71

 

 

 

Värmlands län

2,04

1,79

1,78

1,88

1,83

 

 

 

Örebro län

2,10

1,68

1,76

1,76

1,74

 

 

 

Västmanlands län

2,16

1,67

1,76

1,73

1,74

 

 

 

Dalarnas län

2,21

1,82

1,82

1,89

1,82

 

 

 

Gävleborgs län

2,23

1,77

1,81

1,81

1,78

 

 

 

Västernorrlands län

2,09

1,75

1,82

1,79

1,72

 

 

 

Jämtlands län

2,00

1,69

1,75

1,79

1,67

 

 

 

Västerbottens län

2,15

1,72

1,81

1,85

1,88

 

 

 

Norrbottens län

2,08

1,63

1,72

1,72

1,62

 

 

 

Riket

2,05

1,64

1,70

1,71

1,69

 

 

 

* i förhållande till 2015 års taxeringsvärde

Källa: Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern

                 

Antal köp 2019-2020, permanentbostad

                 

Region

Antal köp

19kv1

19kv2

19kv3

19kv4

20kv1

20kv2

20kv3

20kv4

Stockholms län

1 421

1 331

2 011

1 763

1 642

 

 

 

Uppsala län

341

287

496

441

354

 

 

 

Södermanlands län

302

292

529

372

336

 

 

 

Östergötlands län

424

402

626

519

419

 

 

 

Jönköpings län

350

361

549

455

386

 

 

 

Kronobergs län

222

190

330

269

227

 

 

 

Kalmar län

331

336

497

413

268

 

 

 

Gotlands län

50

64

90

62

51

 

 

 

Blekinge län

169

205

308

254

193

 

 

 

Skåne län

1 476

1 415

2 096

1 744

1 561

 

 

 

Hallands län

357

385

524

448

372

 

 

 

Västra Götalands län

1 613

1 500

2 196

1 829

1 614

 

 

 

Värmlands län

286

273

439

386

285

 

 

 

Örebro län

298

336

490

372

308

 

 

 

Västmanlands län

304

254

399

375

315

 

 

 

Dalarnas län

303

297

527

507

276

 

 

 

Gävleborgs län

296

316

494

444

269

 

 

 

Västernorrlands län

245

225

451

368

251

 

 

 

Jämtlands län

110

90

192

175

93

 

 

 

Västerbottens län

264

242

439

318

248

 

 

 

Norrbottens län

261

235

472

419

242

 

 

 

Riket

9 423

9 036

14 155

11 933

9 710

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern

 

Medelpris småhus 2019-2020, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

19kv1

19kv2

19kv3

19kv4

20kv1

20kv2

20kv3

20kv4

Stockholms län

5 735

5 415

5 749

5 566

5 828

 

 

 

Uppsala län

3 170

3 005

3 236

3 080

3 415

 

 

 

Södermanlands län

2 591

2 629

2 753

2 782

2 801

 

 

 

Östergötlands län

2 957

2 792

2 933

2 830

2 948

 

 

 

Jönköpings län

2 085

2 183

2 232

2 162

2 307

 

 

 

Kronobergs län

2 114

1 937

1 943

1 917

2 209

 

 

 

Kalmar län

1 679

1 770

1 765

1 723

1 861