Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Utbildningsnivå befolkningen 2…

Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år

Senast uppdaterad 2017-04-24
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Av kvinnorna i åldern 25-64 år boende i Norrbottens län har 42,3 procent någon form av eftergymnasial utbildning. Motsvarande andel av männen i länet är 28,7 procent. Riksgenomsnittet för kvinnor är 46,7 procent och för män 36,7 procent.

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2016

             

Norrbottens län

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män         

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

4 938

6 718

11 656

8,3

10,4

9,4

Gymnasium högst 2 år

14 592

21 142

35 734

24,5

32,8

28,8

Gymnasium 3 år

13 626

17 140

30 766

22,9

26,6

24,8

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

8 779

8 372

17 151

14,8

13,0

13,8

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

16 456

9 316

25 772

27,6

14,5

20,8

Forskarutbildning

449

775

1 224

0,8

1,2

1,0

Uppgift saknas

678

955

1 633

1,1

1,5

1,3

Samtliga (hela befolkningen)

59 518

64 418

123 936

100

100

100

             

Riket

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män         

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

253 970

356 013

609 983

10,2

13,8

12,0

Gymnasium högst 2 år

490 563

623 795

1 114 358

19,6

24,1

21,9

Gymnasium 3 år

526 019

597 775

1 123 794

21,0

23,1

22,1

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

393 923

389 366

783 289

15,8

15,0

15,4

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

767 777

522 749

1 290 526

30,7

20,2

25,4

Forskarutbildning

27 490

37 715

65 205

1,1

1,5

1,3

Uppgift saknas

40 125

60 231

100 356

1,6

2,3

2,0

Samtliga (hela befolkningen)

2 499 867

2 587 644

5 087 511

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta