Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Kommunfullmäktige

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 1

En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället.

Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

Målet strävar mot såväl utökad kvinnlig representation i samhällets samtliga maktsfärer, som kvinnors och mäns lika möjligheter att delta i och påverka de aktiviteter och processer som formar våra tankar och idéer.

Fördelning av kvinnor och män i kommunfullmäktige efter valet 2018

             

Kommun/Region

Antal ledamöter

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Askersund

14

19

33

42,4

57,6

100

Degerfors

13

18

31

41,9

58,1

100

Hallsberg

17

28

45

37,8

62,2

100

Hällefors

18

13

31

58,1

41,9

100

Karlskoga

21

26

47

44,7

55,3

100

Kumla

21

24

45

46,7

53,3

100

Laxå

16

15

31

51,6

48,4

100

Lekeberg

20

14

34

58,8

41,2

100

Lindesberg

16

29

45

35,6

64,4

100

Ljusnarsberg

6

15

21

28,6

71,4

100

Nora

15

20

35

42,9

57,1

100

Örebro

29

36

65

44,6

55,4

100

Genomsnitt Örebro län

206

257

463

44,5

55,5

100

Genomsnitt Riket

5 493

7 185

12 678

43,3

56,7

100

Källa: Valmyndigheten

             

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2020 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se