Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Ordförande i kommunala bolagsstyrelser

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 1

En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället.

Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

Målet strävar mot såväl utökad kvinnlig representation i samhällets samtliga maktsfärer, som kvinnors och mäns lika möjligheter att delta i och påverka de aktiviteter och processer som formar våra tankar och idéer.

 

Ordförandena i kommunala bolagsstyrelser i Örebro län, 2019.

             

Kommun/       Region

Ordförande i bolagsstyrelser

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Askersund

2

1

3

67

33

100

Degerfors

0

4

4

0

100

100

Hallsberg

0

2

2

0

100

100

Hällefors

0

0

0

 

 

 

Karlskoga

1

8

9

11

89

100

Kumla

0

2

2

0

100

100

Laxå

2

3

5

40

60

100

Lekeberg

1

2

3

33

67

100

Lindesberg

1

5

6

17

83

100

Ljusnarsberg

 

 

0

 

 

 

Nora

0

2

2

0

100

100

Örebro

5

6

11

45

55

100

Genomsnitt Örebro län

12

35

47

26

74

100

Källa: Kommunerna och Bolagsverket.

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2020 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se