Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

VD i kommunala bolag

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 1

En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället.

Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

Målet strävar mot såväl utökad kvinnlig representation i samhällets samtliga maktsfärer, som kvinnors och mäns lika möjligheter att delta i och påverka de aktiviteter och processer som formar våra tankar och idéer.

 

VD i kommunala bolag i Örebro län, 2019.

             

Kommun/       Region

VD i kommunala bolag

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Askersund

0

3

3

0

100

100

Degerfors

0

4

4

0

100

100

Hallsberg

0

2

2

0

100

100

Hällefors

0

0

0

 

 

 

Karlskoga

1

7

8

13

88

100

Kumla

2

0

2

100

0

100

Laxå

0

3

3

0

100

100

Lekeberg

0

3

3

0

100

100

Lindesberg

0

6

6

0

100

100

Ljusnarsberg

 

 

0

 

 

 

Nora

0

2

2

0

100

100

Örebro

2

9

11

18

82

100

Genomsnitt Örebro län

5

39

44

11

89

100

Källa: Kommunerna och Bolagsverket.

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se