Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Förvärvsfrekvens i olika åldersgrupper

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2018 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Askersund

33,3

76,7

81,8

88,2

88,7

78,6

23,4

84,0

Degerfors

18,5

63,9

72,7

79,6

83,7

71,9

17,7

77,2

Hallsberg

24,6

65,7

79,1

84,7

86,2

75,0

22,3

81,3

Hällefors

18,1

65,0

71,8

76,7

83,1

72,9

18,5

76,2

Karlskoga

18,0

66,5

75,6

81,1

86,4

76,1

16,9

80,0

Kumla

24,6

71,8

82,4

88,1

87,9

77,7

18,1

84,4

Laxå

24,6

63,3

79,8

83,4

85,4

74,9

20,4

80,8

Lekeberg

23,9

64,9

86,2

90,9

89,9

81,5

30,6

87,3

Lindesberg

22,8

68,7

76,6

83,0

85,0

76,3

22,8

80,2

Ljusnarsberg

14,6

64,7

73,5

72,2

77,8

63,7

18,7

71,3

Nora

19,5

66,7

76,8

82,4

87,1

77,2

26,3

81,1

Örebro

22,0

62,5

77,3

84,2

85,1

77,2

21,2

80,9

Örebro län

22,1

64,5

77,6

84,0

85,6

76,5

21,0

81,0

Riket

22,6

64,0

77,7

84,3

86,0

76,9

23,1

81,2

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Askersund

35,8

74,3

78,3

86,8

85,9

75,0

17,3

81,1

Degerfors

16,3

58,8

72,0

76,7

79,3

69,1

12,7

74,4

Hallsberg

23,7

61,3

76,0

81,7

84,7

70,4

15,8

78,4

Hällefors

18,0

65,5

66,6

69,5

81,7

71,7

16,8

73,0

Karlskoga

20,6

64,2

72,7

78,1

84,1

73,9

13,4

77,4

Kumla

26,7

71,7

80,1

85,2

86,6

74,2

12,5

82,0

Laxå

28,4

64,7

76,2

81,5

84,6

71,1

15,3

78,3

Lekeberg

25,2

66,9

84,3

89,2

90,0

77,0

22,4

85,3

Lindesberg

24,5

67,8

73,3

80,7

82,9

73,8

18,1

77,8

Ljusnarsberg

10,1

56,6

68,1

72,0

76,5

62,6

13,7

69,6

Nora

23,4

66,7

73,7

80,7

85,0

76,7

21,4

79,3

Örebro

23,0

61,2

75,8

82,8

84,0

76,3

16,8

79,7

Örebro län

23,3

62,9

75,6

82,0

84,1

74,6

16,3

79,1

Riket

24,9

62,8

75,6

82,8

85,1

75,5

18,2

79,8

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Askersund

31,1

78,5

85,0

89,6

91,3

82,3

29,2

86,9

Degerfors

20,4

67,7

73,2

82,6

87,6

74,6

22,6

79,9

Hallsberg

25,4

69,5

81,8

87,4

87,6

79,1

28,7

84,0

Hällefors

18,2

64,6

76,5

82,5

84,5

73,9

20,2

79,1

Karlskoga

15,5

68,4

78,3

84,1

88,7

78,3

20,6

82,5

Kumla

22,7

71,8

84,7

90,7

89,1

81,1

24,1

86,8

Laxå

21,4

62,3

83,2

85,3

86,1

78,2

25,2

83,0

Lekeberg

22,9

63,4

88,1

92,5

89,7

85,7

38,4

89,1

Lindesberg

21,2

69,5

79,5

85,1

87,0

78,8

27,3

82,5

Ljusnarsberg

17,9

71,2

77,8

72,3

79,0

64,6

23,5

72,9

Nora

16,5

66,8

79,7

84,1

89,1

77,7

31,4

82,8

Örebro

21,0

63,8

78,8

85,6

86,2

78,2

25,9

82,2

Örebro län

20,9

66,0

79,6

85,9

87,1

78,3

25,9

82,8

Riket

20,5

65,1

79,6

85,7

86,8

78,2

28,1

82,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2020 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se