Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Förvärvsfrekvens i olika åldersgrupper

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2017 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Askersund

30,9

77,4

80,6

87,3

87,3

77,8

24,2

83,0

Degerfors

19,3

65,4

71,1

79,0

84,5

71,5

15,6

76,9

Hallsberg

22,8

68,7

76,3

83,6

85,2

74,7

21,0

80,1

Hällefors

20,6

62,2

66,2

74,8

83,0

73,2

17,1

74,6

Karlskoga

22,4

65,6

74,1

81,0

85,7

75,5

14,7

79,3

Kumla

25,5

72,8

81,7

88,3

88,2

76,4

18,3

84,1

Laxå

23,3

63,5

76,3

82,1

83,8

72,2

19,2

78,5

Lekeberg

30,6

71,1

83,7

91,7

89,4

80,3

32,5

86,4

Lindesberg

24,2

70,2

73,7

82,7

84,6

76,3

22,9

79,4

Ljusnarsberg

16,8

66,5

64,6

71,4

76,5

64,5

17,4

69,4

Nora

25,0

66,6

75,7

83,0

87,5

76,9

25,8

80,9

Örebro

22,8

64,1

76,7

84,1

85,0

76,7

20,9

80,6

Örebro län

23,4

65,8

76,3

83,8

85,4

75,9

20,5

80,4

Riket

23,3

65,3

76,6

84,2

85,8

76,2

22,6

80,8

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Askersund

33,1

76,8

76,9

86,9

84,2

75,9

19,0

80,7

Degerfors

18,4

62,9

68,3

74,8

80,4

69,1

11,4

73,5

Hallsberg

19,3

67,6

73,2

82,2

83,4

70,2

14,4

77,4

Hällefors

24,4

61,3

63,1

69,0

82,0

72,2

14,1

72,3

Karlskoga

28,0

63,5

72,0

78,5

83,8

73,4

11,1

77,1

Kumla

27,6

73,1

79,3

85,2

85,6

72,7

13,6

81,1

Laxå

24,2

62,1

71,7

78,9

84,0

66,7

13,7

75,4

Lekeberg

32,1

68,5

81,0

90,0

89,6

76,7

24,0

84,3

Lindesberg

25,6

70,0

71,3

81,0

83,3

73,5

18,4

77,4

Ljusnarsberg

16,0

57,8

61,0

70,1

76,2

64,9

11,9

68,5

Nora

28,1

67,7

76,6

82,4

86,6

75,3

20,7

80,3

Örebro

25,4

64,2

75,5

82,6

84,0

76,2

16,2

79,5

Örebro län

25,7

65,3

74,7

81,9

84,0

74,3

15,7

78,8

Riket

25,7

65,1

74,6

82,9

85,0

75,0

17,7

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Askersund

29,0

77,7

84,0

87,7

90,1

79,7

29,0

85,2

Degerfors

20,1

67,3

73,5

83,2

88,1

73,8

19,6

80,0

Hallsberg

26,1

69,6

78,9

84,9

86,8

78,9

27,3

82,5

Hällefors

18,0

62,9

68,9

79,7

84,0

74,1

20,2

76,6

Karlskoga

16,9

67,3

76,0

83,5

87,5

77,6

18,5

81,4

Kumla

23,7

72,5

84,1

91,3

90,7

80,3

23,4

87,1

Laxå

22,6

64,4

80,4

85,0

83,7

77,2

24,2

81,3

Lekeberg

29,3

73,1

86,3

93,3

89,3

83,9

40,5

88,3

Lindesberg

23,0

70,4

75,9

84,2

85,8

78,9

27,1

81,2

Ljusnarsberg

17,4

72,0

67,5

72,8

76,7

64,1

22,5

70,1

Nora

22,6

65,7

74,8

83,6

88,3

78,5

31,1

81,5

Örebro

20,2

64,0

77,8

85,6

86,0

77,3

26,0

81,7

Örebro län

21,2

66,3

77,9

85,6

86,7

77,6

25,4

82,0

Riket

21,1

65,4

78,5

85,5

86,5

77,4

27,8

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se