Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Belagd väg

Senast uppdaterad 2017-01-18
Förklaring
Väg- och gatuhållningen i landet är fördelad på staten (statsvägar), kommuner och enskilda. Förändringar i vägnätet uppkommer genom nyanläggning och ombyggnad samt genom överföring till annan väghållare.
PDF
Diagram nuläge
Belagd väg av samtliga statsvägar 2015. Antal kilometer.

Region Europaväg Riksväg Primära länsvägar Övriga länsvägar Övrig länsväg med oljegrus Samtliga Andel belagd väg totalt
Stockholms län 258 152 518 1 773 50 2 752 98
Uppsala län 147 287 426 2 007 528 3 396 84
Södermanlands län 148 391 255 1 435 480 2 710 82
Östergötlands län 211 308 372 3 130 559 4 579 88
Jönköpings län 133 558 411 3 108 401 4 610 91
Kronobergs län 81 476 290 2 550 209 3 605 94
Kalmar län 234 439 320 2 795 244 4 032 94
Gotlands län 0 0 415 1 072 0 1 486 100
Blekinge län 113 116 89 1 206 40 1 564 97
Skåne län 396 725 658 5 193 683 7 656 91
Hallands län 147 182 166 2 275 127 2 896 96
Västra Götalands län 639 786 1 479 7 405 1 546 10 375 85
Värmlands län 387 534 457 2 080 1 323 4 780 72
Örebro län 152 347 365 1 402 662 2 928 77
Västmanlands län 114 253 201 1 200 364 2 133 83
Dalarnas län 352 848 319 2 527 949 4 994 81
Gävleborgs län 302 487 440 1 924 451 3 604 87
Västernorrlands län 325 321 659 1 987 1 827 5 119 64
Jämtlands län 606 328 1 067,8 2 022 1 999 4 956 60
Västerbottens län 934 344 1 050 3 592 3 328 9 248 64
Norrbottens län 1 064 986 754 3 088 2 736 8 628 68
Riket 6 743 8 867 8 164 53 769 18 505 96 049 81

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta