Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc…

Befolkningsstruktur kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2016-12-31 i Västerbottens län jämfört med riket

             

 

Ålder

Västerbottens län

Riket

 

Antal

Procent

Procent

 

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

 

0-4

7 146

7 775

2,7

2,9

2,9

3,1

 

5-9

7 404

7 771

2,8

2,9

2,9

3,1

 

10-14

6 912

7 229

2,6

2,7

2,7

2,9

 

15-19

6 701

7 303

2,5

2,7

2,5

2,8

 

20-24

9 728

10 367

3,7

3,9

3,1

3,3

 

25-29

9 471

10 601

3,6

4,0

3,5

3,7

 

30-34

7 731

8 667

2,9

3,3

3,1

3,3

 

35-39

7 570

8 026

2,8

3,0

3,0

3,2

 

40-44

7 684

8 198

2,9

3,1

3,2

3,3

 

45-49

7 932

8 156

3,0

3,1

3,2

3,3

 

50-54

8 058

8 413

3,0

3,2

3,3

3,4

 

55-59

7 771

7 919

2,9

3,0

2,9

2,9

 

60-64

7 997

8 053

3,0

3,0

2,8

2,8

 

65-69

7 925

8 200

3,0

3,1

2,9

2,8

 

70-74

7 309

7 242

2,7

2,7

2,8

2,6

 

75-79

5 433

4 708

2,0

1,8

1,9

1,7

 

80-84

4 199

3 216

1,6

1,2

1,4

1,1

 

85-89

2 911

1 738

1,1

0,7

1,0

0,6

 

90-94

1 306

637

0,5

0,2

0,5

0,2

 

95-99

324

115

0,1

0,0

0,1

0,0

 

100-

28

7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Totalt

131 540

134 341

49,5

50,5

49,8

50,2

 

Källa: Statistiska centralbyrån

 

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta