Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Kultur och fritid // Antal fritidshus per kommun

Antal fritidshus per kommun

Senast uppdaterad 2014-12-16
Förklaring
Fastighetstaxeringsregistret hos SCB har använts för att framställa statistiken. Fastighetstaxeringsregistret innehåller uppgifter från Skatteverket om landets samtliga skattepliktiga fastigheter. Småhus med ett taxeringsvärde under 50 000 kronor ingår inte i statistiken.
PDF
Diagram nuläge
Antal taxerade småhusenheter 2014

Kommun/Region Helårsbostäder Fritidsbostäder Summa småhus Fritidshusens andel av summa småhus
Bjurholm 595 177 772 22,9
Dorotea 600 476 1 076 44,2
Lycksele 2 733 386 3 119 12,4
Malå 793 65 858 7,6
Nordmaling 1 864 1 039 2 903 35,8
Norsjö 1 081 95 1 176 8,1
Robertsfors 1 752 1 259 3 011 41,8
Skellefteå 14 919 4 076 18 995 21,5
Sorsele 786 326 1 112 29,3
Storuman 1 857 2 601 4 458 58,3
Umeå 17 588 4 650 22 238 20,9
Vilhelmina 1 820 1 676 3 496 47,9
Vindeln 1 501 306 1 807 16,9
Vännäs 1 941 337 2 278 14,8
Åsele 811 107 918 11,7
Västerbottens län 50 641 17 576 68 217 25,8
Riket 1 692 789 422 655 2 115 444 20,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta