Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2019-12-18
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2017

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Bjurholm 208 45
Dorotea 255 56
Lycksele 438 95
Malå 393 86
Nordmaling 231 50
Norsjö 354 77
Robertsfors 221 48
Skellefteå 410 89
Sorsele 285 62
Storuman 352 77
Umeå 441 96
Vilhelmina 261 57
Vindeln 367 80
Vännäs 257 56
Åsele 298 65
Västerbottens län 399 87
Riket 459 100
BRP per invånare 2006-2017. Tusental kronor

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjurholm 144 153 165 136 142 158 182 205 199 190 199 208
Dorotea 220 205 215 185 227 206 207 204 215 231 240 255
Lycksele 323 321 330 333 426 385 363 340 336 351 390 438
Malå 360 388 325 270 336 302 325 372 362 360 378 393
Nordmaling 174 194 179 165 192 189 189 205 214 220 231 231
Norsjö 296 286 315 257 297 274 366 357 324 301 329 354
Robertsfors 175 184 207 163 180 191 197 206 213 197 207 221
Skellefteå 301 305 301 289 312 336 347 333 344 357 388 410
Sorsele 205 187 253 182 179 201 219 236 264 225 252 285
Storuman 330 315 407 337 417 387 384 385 356 340 331 352
Umeå 314 316 323 321 338 341 366 367 376 416 425 441
Vilhelmina 227 231 253 215 243 236 229 240 230 237 251 261
Vindeln 237 254 266 238 268 268 345 349 340 344 364 367
Vännäs 200 200 237 245 252 236 234 231 226 229 253 257
Åsele 239 242 296 231 277 296 280 276 254 258 284 298
Västerbottens län 304 302 312 298 325 329 337 334 340 362 380 399
Riket 342 361 368 354 376 387 388 393 406 429 445 459

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bjurholm

42

42

45

39

38

41

47

52

49

44

45

45

Dorotea

64

57

58

52

60

53

53

52

53

54

54

56

Lycksele

94

89

90

94

113

99

94

87

83

82

88

95

Malå

105

107

88

76

89

78

84

95

89

84

85

86

Nordmaling

51

54

49

47

51

49

49

52

53

51

52

50

Norsjö

87

79

86

73

79

71

94

91

80

70

74

77

Robertsfors

51

51

56

46

48

49

51

52

52

46

47

48

Skellefteå

88

84

82

82

83

87

89

85

85

83

87

89

Sorsele

60

52

69

51

48

52

56

60

65

52

57

62

Storuman

96

87

111

95

111

100

99

98

88

79

74

77

Umeå

92

88

88

91

90

88

94

93

93

97

96

96

Vilhelmina

66

64

69

61

65

61

59

61

57

55

56

57

Vindeln

69

70

72

67

71

69

89

89

84

80

82

80

Vännäs

58

55

64

69

67

61

60

59

56

53

57

56

Åsele

70

67

80

65

74

76

72

70

63

60

64

65

Västerbottens län

89

84

85

84

86

85

87

85

84

84

85

87

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2006=100

                         

Kommun/Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bjurholm

100

106

115

95

99

110

126

142

138

132

138

144

Dorotea

100

93

98

84

103

94

94

93

98

105

109

116

Lycksele

100

99

102

103

132

119

112

105

104

109

121

136

Malå

100

108

90

75

93

84

90

103

101

100

105

109

Nordmaling

100

111

103

95

110

109

109

118

123

126

133

133

Norsjö

100

97

106

87

100

92

124

121

109

102

111

120

Robertsfors

100

105

118

93

103

109

113

118

122

113

118

126

Skellefteå

100

101

100

96

104

112

115

111

114

119

129

136

Sorsele

100

91

123

89

87

98

107

115

129

110

123

139

Storuman

100

95

123

102

126

117

116

117

108

103

100

107

Umeå

100

101

103

102

108

109

117

117

120

132

135

140

Vilhelmina

100

102

111

95

107

104

101

106

101

104

111

115

Vindeln

100

107

112

100

113

113

146

147

143

145

154

155

Vännäs

100

100

119

122

126

118

117

116

113

115

127

129

Åsele

100

101

124

96

116

124

117

115

106

108

119

125

Västerbottens län

100

99

103

98

107

108

111

110

112

119

125

131

Riket

100

106

108

104

110

113

113

115

119

125

130

134

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta