Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2016-12-21
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2014

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Bjurholm 199 49
Dorotea 214 53
Lycksele 336 83
Malå 362 89
Nordmaling 214 53
Norsjö 324 80
Robertsfors 213 52
Skellefteå 344 85
Sorsele 264 65
Storuman 356 88
Umeå 376 93
Vilhelmina 230 57
Vindeln 340 84
Vännäs 226 56
Åsele 254 63
Västerbottens län 340 84
Riket 406 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta