Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Högskolenybörjare per 1000 inv…

Högskolenybörjare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2019-10-10
Förklaring
Med högskolenybörjare avses en studerande som påbörjat högskoleutbildning vid universitet/högskola och som inte tidigare bedrivit högskolestudier. Med rekryteringskommun/län avses folkbokföringsort den 1 januari det år studierna påbörjas.
PDF
Diagram nuläge

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåret 2018/2019

             

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Kvinnor

Män        

Totalt    

Kvinnor

Män  

Totalt

Bjurholm

8

3

11

13,5

4,5

8,8

Dorotea

8

4

12

13

5,6

9

Lycksele

37

22

59

11,5

6,3

8,8

Malå

8

4

12

10,6

4,5

7,3

Nordmaling

18

9

27

10

4,5

7,1

Norsjö

15

6

21

15

5,2

9,7

Robertsfors

22

6

28

12,6

3,1

7,6

Skellefteå

257

169

426

13,1

7,9

10,4

Sorsele

5

3

8

8,2

4

5,9

Storuman

18

9

27

12

5,4

8,5

Umeå

545

374

919

13,9

9,1

11,4

Vilhelmina

17

11

28

9,8

5,7

7,6

Vindeln

11

7

18

8,2

4,7

6,4

Vännäs

22

22

44

9,3

8,6

8,9

Åsele

6

5

11

8,7

6,4

7,5

Västerbottens län

997

654

1 651

12,9

8

10,4

Riket

37 959

25 669

63 628

12,9

8,3

10,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåren 2009/10-2018/19

                     

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Kvinnor

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Bjurholm

3

12

8

10

6

11

7

3

7

8

Dorotea

4

11

5

9

7

8

5

4

8

8

Lycksele

53

50

46

34

46

46

42

32

50

37

Malå

9

11

14

6

6

9

11

5

11

8

Nordmaling

32

25

15

22

15

21

17

7

14

18

Norsjö

11

13

13

11

9

11

9

9

2

15

Robertsfors

32

25

11

11

12

23

17

15

20

22

Skellefteå

336

330

231

321

305

287

247

171

241

257

Sorsele

5

10

9

4

3

6

7

1

7

5

Storuman

35

21

25

19

12

12

16

10

25

18

Umeå

647

627

518

547

548

509

520

388

484

545

Vilhelmina

24

29

27

12

25

17

25

11

21

17

Vindeln

28

19

13

12

26

10

10

9

12

11

Vännäs

47

36

33

37

31

28

25

16

22

22

Åsele

10

15

10

8

5

11

3

4

7

6

Västerbottens län

1 276

1 234

978

1 063

1 056

1 009

961

685

931

997

Riket

47 299

43 918

40 906

39 718

38 193

37 147

36 599

27 562

37 068

37 959

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Män

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Bjurholm

6

8

2

3

3

4

2

8

5

3

Dorotea

1

3

3

4

5

4

-

2

5

4

Lycksele

36

43

36

18

23

30

20

31

28

22

Malå

7

6

4

4

4

8

2

2

2

4

Nordmaling

16

15

14

14

14

10

9

4

9

9

Norsjö

15

13

5

10

6

8

2

3

9

6

Robertsfors

28

12

14

7

9

14

11

11

8

6

Skellefteå

274

240

210

170

232

192

175

158

186

169

Sorsele

2

8

2

3

5

4

5

3

1

3

Storuman

17

19

20

8

5

9

7

5

6

9

Umeå

568

458

469

480

398

453

433

304

406

374

Vilhelmina

24

16

22

15

10

8

10

6

7

11

Vindeln

11

18

13

10

8

5

4

3

8

7

Vännäs

27

24

25

18

16

18

22

14

13

22

Åsele

4

4

4

5

5

1

4

6

3

5

Västerbottens län

1 036

887

843

769

743

768

706

560

696

654

Riket

34 265

32 048

30 026

28 396

27 578

26 600

25 781

20 873

24 905

25 669

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Kvinnor

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Bjurholm

4,9

19,8

13,6

17,3

10,2

18,8

12,1

5,1

12

13,5

Dorotea

5,7

16,1

7,4

13,5

10,6

12,2

7,7

6,1

12,5

13

Lycksele

14,8

14,2

13,2

9,8

13,5

13,7

12,7

9,8

15,5

11,5

Malå

10,3

12,7

16,5

7,2

7,3

11,0

13,6

6,4

14,4

10,6

Nordmaling

16,4

13,2

8,0

11,7

8,1

11,3

9,3

3,8

7,7

10

Norsjö

9,6

11,5

11,8

10,2

8,3

10,3

8,6

8,8

2

15

Robertsfors

17,0

13,3

6,0

6,1

6,6

12,7

9,4

8,4

11,3

12,6

Skellefteå

16,4

16,2

11,4

15,8

15,1

14,3

12,3

8,6

12,1

13,1

Sorsele

7,2

14,5

13,0

5,8

4,5

9,4

11,2

1,6

11,3

8,2

Storuman

22,0

13,3

16,3

12,4

7,8

7,7

10,3

6,5

16,4

12

Umeå

17,4

16,7

13,8

14,5

14,5

13,4

13,7

10,1

12,5

13,9

Vilhelmina

12,6

15,4

14,4

6,5

13,7

9,4

13,9

6,2

11,9

9,8

Vindeln

19,0

13,0

9,1

8,5

18,7

7,2

7,3

6,6

8,8

8,2

Vännäs

20,1

15,1

13,7

15,4

12,9

11,8

10,7

6,8

9,3

9,3

Åsele

12,9

20,2

13,6

11,2

7,3

16,0

4,3

5,7

10,2

8,7

Västerbottens län

16,5

16,0

12,7

13,8

13,8

13,2

12,6

8,9

12,1

12,9

Riket

16,8

15,5

13,9

13,9

13,3

12,9

12,7

9,5

12,6

12,9

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Män

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Bjurholm

8,8

12,1

3,1

4,6

4,5

5,9

2,9

11,9

7,6

4,5

Dorotea

1,2

3,5

3,5

4,8

6,2

5,0

-

2,6

6,8

5,6

Lycksele

9,7

11,7

9,9

4,9

6,4

8,5

5,7

8,9

8

6,3

Malå

7,1

6,1

4,1

4,1

4,2

8,6

2,2

2,2

2,3

4,5

Nordmaling

7,6

7,2

6,8

6,9

6,9

5,0

4,5

2

4,5

4,5

Norsjö

11,8

10,3

4,0

8,2

5,0

6,6

1,6

2,5

7,8

5,2

Robertsfors

13,4

5,9

7,0

3,5

4,5

7,1

5,6

5,6

4,1

3,1

Skellefteå

12,5

11,0

9,7

7,8

10,7

8,8

8,1

7,3

8,7

7,9

Sorsele

2,5

10,0

2,5

3,8

6,5

5,3

6,8

4

1,4

4

Storuman

9,1

10,5

11,1

4,5

2,9

5,2

4,1

3

3,6

5,4

Umeå

14,8

11,8

12,0

12,3

10,2

11,5

11

7,6

10

9,1

Vilhelmina

11,3

7,5

10,5

7,3

4,9

4,0

5

3

3,5

5,7

Vindeln

6,8

11,1

8,2

6,5

5,3

3,3

2,7

2

5,4

4,7

Vännäs

10,7

9,5

10,0

7,1

6,3

7,1

8,8

5,6

5,1

8,6

Åsele

4,5

4,6

4,7

6,0

6,1

1,2

5

7,4

3,9

6,4

Västerbottens län

12,6

10,8

10,3

9,4

9,1

9,4

8,7

6,9

8,5

8

Riket

11,8

11,0

10,6

9,6

9,3

8,9

8,6

6,9

8,1

8,3

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

                     

Högskolenybörjare totalt läsåren 2009/10-2018/19

                     

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Bjurholm

9

20

10

13

9

15

9

11

12

11

Dorotea

5

14

8

13

12

12

5

6

13

12

Lycksele

89

93

82

52

69

76

62

63

78

59

Malå

16

17

18

10

10

17

13

7

13

12

Nordmaling

48

40

29

36

29

31

26

11

23

27

Norsjö

26

26

18

21

15

19

11

12

11

21

Robertsfors

60

37

25

18

21

37

28

26

28

28

Skellefteå

610

570

441

491

537

479

422

329

427

426

Sorsele

7

18

11

7

8

10

12

4

8

8

Storuman

52

40

45

27

17

21

23

15

31

27

Umeå

1 215

1 085

987

1 027

946

962

953

692

890

919

Vilhelmina

48

45

49

27

35

25

35

17

28

28

Vindeln

39

37

26

22

34

15

14

12

20

18

Vännäs

74

60

58

55

47

46

47

30

35

44

Åsele

14

19

14

13

10

12

7

10

10

11

Västerbottens län

2 312

2 121

1 821

1 832

1 799

1 777

1 667

1 245

1 627

1 651

Riket

81 564

75 966

70 932

68 114

65 771

63 747

62 380

48 435

61 973

63 628

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Bjurholm

7,0

15,8

8,1

10,5

7,2

11,8

7,1

8,8

9,7

8,8

Dorotea

3,2

9,1

5,2

8,7

8,2

8,2

3,5

4,2

9,4

9

Lycksele

12,2

12,9

11,5

7,3

9,9

11,0

9,1

9,4

11,6

8,8

Malå

8,6

9,2

9,9

5,6

5,6

9,7

7,6

4,2

7,9

7,3

Nordmaling

11,8

10,0

7,4

9,2

7,5

8,0

6,8

2,9

6

7,1

Norsjö

10,7

10,8

7,6

9,1

6,6

8,3

4,9

5,4

5,1

9,7

Robertsfors

15,1

9,5

6,5

4,8

5,5

9,8

7,5

7

7,5

7,6

Skellefteå

14,4

13,5

10,5

11,7

12,8

11,4

10,1

7,9

10,3

10,4

Sorsele

4,7

12,1

7,4

4,7

5,6

7,1

8,8

2,9

6

5,9

Storuman

15,1

11,8

13,5

8,1

5,2

6,4

7,1

4,6

9,7

8,5

Umeå

16,1

14,2

12,9

13,4

12,3

12,5

12,3

8,8

11,2

11,4

Vilhelmina

11,9

11,2

12,3

6,9

9,0

6,5

9,2

4,5

7,5

7,6

Vindeln

12,6

12,0

8,6

7,4

11,8

5,2

4,9

4,2

7

6,4

Vännäs

15,2

12,2

11,8

11,2

9,5

9,4

9,7

6,1

7,1

8,9

Åsele

8,4

11,8

8,9

8,4

6,6

8,0

4,7

6,6

6,9

7,5

Västerbottens län

14,5

13,3

11,5

11,6

11,4

11,2

10,6

7,9

10,2

10,4

Riket

14,2

13,2

12,3

11,7

11,3

10,9

10,6

8,2

10,3

10,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta