Högskolenybörjare per 1000 invånare - Regionfakta
Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Högskolenybörjare per 1000 inv…

Högskolenybörjare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2017-10-30
Förklaring
Med högskolenybörjare avses en studerande som påbörjat högskoleutbildning vid universitet/högskola och som inte tidigare bedrivit högskolestudier. Med rekryteringskommun/län avses folkbokföringsort den 1 januari det år studierna påbörjas.
PDF
Diagram nuläge

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåret 2016/2017

             

 

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

 

Kvinnor

Män        

Totalt    

Kvinnor

Män  

Totalt

 

Bjurholm

3

8

11

5,1

11,9

8,8

 

Dorotea

4

2

6

6,1

2,6

4,2

 

Lycksele

32

31

63

9,8

8,9

9,4

 

Malå

5

2

7

6,4

2,2

4,2

 

Nordmaling

7

4

11

3,8

2

2,9

 

Norsjö

9

3

12

8,8

2,5

5,4

 

Robertsfors

15

11

26

8,4

5,6

7

 

Skellefteå

171

158

329

8,6

7,3

7,9

 

Sorsele

1

3

4

1,6

4

2,9

 

Storuman

10

5

15

6,5

3

4,6

 

Umeå

388

304

692

10,1

7,6

8,8

 

Vilhelmina

11

6

17

6,2

3

4,5

 

Vindeln

9

3

12

6,6

2

4,2

 

Vännäs

16

14

30

6,8

5,6

6,1

 

Åsele

4

6

10

5,7

7,4

6,6

 

Västerbottens län

685

560

1 245

8,9

6,9

7,9

 

Riket

27 562

20 873

48 435

9,5

6,9

8,2

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik