Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2019-02-26
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Bjurholm 50,0 6,7 19,0
Dorotea 54,5 10,0 33,3
Lycksele 58,7 35,3 46,4
Malå 35,7 0,0 20,0
Nordmaling 35,5 12,0 25,0
Norsjö 50,0 21,7 34,1
Robertsfors 28,6 24,0 26,4
Skellefteå 35,1 28,5 31,9
Sorsele 50,0 20,0 31,3
Storuman 14,8 14,3 14,5
Umeå 48,7 41,3 45,2
Vilhelmina 38,3 12,5 29,6
Vindeln 56,0 11,8 38,1
Vännäs 33,3 20,0 26,8
Åsele 55,6 11,1 33,3
Västerbottens län 42,6 31,3 37,2
Riket 50,7 38,9 44,9
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015
Bjurholm 35,3 34,5 21,1 26,7 29,2 42,4 32,0 20,8 27,6 20,0 19,0
Dorotea 25,8 41,3 23,5 39,6 25,0 25,0 12,5 32,1 25,9 21,1 33,3
Lycksele 43,4 39,9 34,8 29,4 32,9 28,7 33,6 28,1 37,7 40,2 46,4
Malå 35,1 24,3 34,2 15,6 28,9 22,5 20,0 11,8 23,3 22,6 20,0
Nordmaling 37,0 36,4 33,3 33,3 36,4 35,1 39,5 31,1 30,4 21,4 25,0
Norsjö 37,1 32,4 40,4 32,1 30,0 30,8 30,4 23,5 27,1 29,4 34,1
Robertsfors 36,7 30,5 35,8 29,3 34,8 26,9 17,3 26,1 33,9 24,6 26,4
Skellefteå 35,0 36,3 36,7 40,7 35,8 32,3 33,8 32,5 33,0 30,6 31,9
Sorsele 19,2 24,2 36,8 37,8 19,4 24,1 29,6 28,6 20,0 23,8 31,3
Storuman 34,8 34,0 33,3 38,0 35,2 36,4 40,9 17,7 24,2 42,2 14,5
Umeå 43,6 40,2 44,1 47,9 48,1 40,7 43,9 40,0 43,2 42,1 45,2
Vilhelmina 24,4 21,6 23,4 26,8 34,5 26,1 26,9 26,0 27,3 15,4 29,6
Vindeln 20,6 38,5 32,3 23,0 36,7 30,3 16,1 27,0 21,3 11,5 38,1
Vännäs 41,8 27,0 30,5 41,0 31,7 40,7 34,8 26,4 33,6 34,7 26,8
Åsele 40,6 27,6 35,0 18,4 43,8 38,5 23,1 22,5 22,2 18,2 33,3
Västerbottens län 38,4 36,6 38,3 40,2 40,0 35,4 36,5 33,6 36,4 34,5 37,2
Riket 40,9 41,1 42,5 43,9 45,1 43,0 42,5 42,2 42,5 45,1 44,9
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2004/2005=100

Kommun/Region 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015
Bjurholm 100 98 60 76 83 120 91 59 78 57 54
Dorotea 100 160 91 153 97 97 48 125 100 82 129
Lycksele 100 92 80 68 76 66 77 65 87 93 107
Malå 100 69 97 44 82 64 57 34 66 64 57
Nordmaling 100 98 90 90 98 95 107 84 82 58 68
Norsjö 100 87 109 87 81 83 82 63 73 79 92
Robertsfors 100 83 98 80 95 73 47 71 92 67 72
Skellefteå 100 104 105 116 102 92 97 93 94 87 91
Sorsele 100 126 192 197 101 126 154 149 104 124 163
Storuman 100 98 96 109 101 104 118 51 70 121 42
Umeå 100 92 101 110 110 93 101 92 99 96 104
Vilhelmina 100 89 96 110 141 107 110 106 112 63 121
Vindeln 100 187 157 112 178 147 78 131 103 56 185
Vännäs 100 65 73 98 76 97 83 63 80 83 64
Åsele 100 68 86 45 108 95 57 55 55 45 82
Västerbottens län 100 95 100 105 104 92 95 88 95 90 97
Riket 100 100 104 107 110 105 104 103 104 110 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta