Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Matematik åk …

Nationella prov, Matematik åk 3

Senast uppdaterad 2017-10-17
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Matematik årskurs 3. Antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2016/2017.

Region Antal elever Muntlig kommunikation Mönster i talföljder och geometriska mönster Förståelse för räknesätt Positionssystemet Enkal problem Mäta, jämföra, uppskatta längd, omkrets och area Skriftliga räkne- metoder Överslagsräkning Huvud- räkning och likhets- tecknets betydelse
Bjurholm 32 81,3 84,4 84,4 84,4 84,4 81,3 53,1 78,1 81,3
Dorotea 18 75,0 93,8 .. 81,3 .. 75,0 .. 68,8 68,8
Lycksele 145 93,0 95,8 93,7 96,5 89,4 90,2 72,7 86,7 88,8
Malå 33 87,9 100,0 97,0 97,0 100,0 100,0 93,9 97,0 90,9
Nordmaling 59 88,7 100,0 96,4 100,0 92,7 90,9 54,5 82,1 92,9
Norsjö 54 92,3 76,9 88,5 92,3 67,3 92,3 59,6 76,9 78,8
Robertsfors 79 94,8 96,2 93,5 93,6 90,9 83,1 75,3 92,3 88,5
Skellefteå 776 97,3 97,1 92,6 97,1 89,9 92,3 80,0 89,6 90,9
Sorsele 29 77,8 85,2 85,2 92,6 81,5 85,2 74,1 77,8 74,1
Storuman 68 95,5 97,0 94,0 95,5 82,1 94,0 86,6 89,6 94,0
Umeå 1 292 96,5 97,7 95,4 98,5 91,7 96,1 86,2 92,7 94,0
Vilhelmina 84 98,8 88,9 92,6 93,8 77,8 88,9 69,1 81,5 90,1
Vindeln 59 98,3 100,0 92,0 96,6 91,5 100,0 83,1 88,1 96,6
Vännäs 91 95,6 97,8 96,7 98,9 93,3 100,0 95,6 97,8 96,7
Åsele 32 84,4 87,5 81,3 87,5 78,1 84,4 56,3 71,9 81,3
Västerbottens län 2 851 95,6 96,4 93,7 97,1 89,6 93,7 81,1 90,1 91,8
Riket 116 123 94,3 95,3 92,8 96,5 87,5 93,1 79,6 89,2 91,1

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta