Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Svenska åk 3

Nationella prov, Svenska åk 3

Senast uppdaterad 2017-10-17
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Svenska årskurs 3. Totalt antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2016/2017.

Region Antal elever Tala muntligt Läsa berättande text Läsa faktatext Enskild högläsning Enskilt textsamtal Skriva berättande text Stavning och inter- punktion Skriva faktatext
Bjurholm 28 100,0 96,4 100,0 100,0 100,0 100,0 96,4 100,0
Dorotea 14 100,0 76,9 92,3 92,3 92,3 76,9 .. 76,9
Lycksele 126 97,6 95,2 95,2 92,8 96,0 92,0 88,0 91,2
Malå 31 96,8 100,0 100,0 96,8 93,5 96,7 83,3 83,3
Nordmaling 56 98,1 96,3 96,3 92,6 98,1 70,4 79,6 87,0
Norsjö 52 96,0 92,0 88,0 90,0 96,0 72,0 66,0 86,0
Robertsfors 76 97,3 96,1 94,7 96,0 100,0 89,3 85,3 92,0
Skellefteå 710 98,9 96,4 96,3 96,0 98,6 87,6 91,2 93,0
Sorsele 23 100,0 95,7 95,7 95,7 91,3 82,6 91,3 82,6
Storuman 64 96,8 93,7 90,5 95,2 95,2 84,1 82,5 85,7
Umeå 1 175 99,2 99,0 97,4 97,8 99,0 95,0 95,1 94,9
Vilhelmina 79 98,7 96,2 92,4 97,5 100,0 88,5 85,9 91,1
Vindeln 53 96,2 98,1 96,2 94,3 100,0 94,2 94,1 92,5
Vännäs 86 100,0 98,8 98,8 97,6 98,8 95,3 96,5 98,8
Åsele 26 96,2 84,0 88,0 92,3 88,5 73,1 69,2 57,7
Västerbottens län 2 599 98,7 97,3 96,3 96,5 98,4 90,8 91,3 92,9
Riket 100 271 98,0 95,9 94,7 96,1 98,0 90,5 90,9 91,8

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta