Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2019-01-21
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Gotlands län till övriga län i riket 2017. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 512 645 1 157
Västra Götalands län 52 79 131
Skåne län 32 52 84
Uppsala län 28 47 75
Östergötlands län 17 41 58
Kalmar län 22 31 53
Södermanlands län 20 25 45
Kronobergs län 16 20 36
Dalarnas län 17 13 30
Örebro län 11 14 25
Jönköpings län 8 16 24
Gävleborgs län 12 12 24
Blekinge län 5 18 23
Jämtlands län 8 14 22
Västmanlands län 10 11 21
Västernorrlands län 16 3 19
Norrbottens län 6 13 19
Hallands län 6 10 16
Värmlands län 4 8 12
Västerbottens län 8 3 11
Totalt 810 1 075 1 885

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta