Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2018-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2017 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Falkenberg

38,8

75,8

80,3

87,1

87,1

78,5

25,3

83,2

Halmstad

26,2

68,4

76,9

85,4

86,6

75,6

20,6

81,1

Hylte

25,4

65,4

72,8

79,6

85,1

78,8

31,3

79,3

Kungsbacka

28,9

75,5

84,4

92,4

92,8

83,6

25,8

89,0

Laholm

29,6

70,8

80,9

83,5

85,6

77,8

28,4

81,9

Varberg

34,9

77,6

84,8

90,1

90,3

80,1

23,1

86,3

Hallands län

30,4

72,6

80,6

88,1

89,0

79,1

24,1

84,4

Riket

23,3

65,3

76,6

84,2

85,8

76,2

22,6

80,8

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Falkenberg

40,5

73,7

77,7

85,0

85,5

77,4

18,5

81,4

Halmstad

30,1

70,1

76,4

84,7

85,9

74,6

16,0

80,4

Hylte

26,4

60,5

67,2

75,1

83,2

74,9

21,4

75,3

Kungsbacka

32,4

76,0

82,9

91,9

92,2

82,4

20,3

88,1

Laholm

32,3

66,8

77,8

81,0

84,5

74,6

22,2

79,5

Varberg

38,6

77,6

82,9

89,0

89,1

78,5

16,8

84,8

Hallands län

33,7

72,7

79,0

87,0

88,1

77,6

18,2

83,1

Riket

25,7

65,1

74,6

82,9

85,0

75,0

17,7

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Falkenberg

37,3

77,6

82,6

89,2

88,6

79,5

32,0

85,0

Halmstad

22,6

66,8

77,4

86,2

87,3

76,8

25,7

81,9

Hylte

24,6

69,4

77,9

83,6

86,8

82,4

39,7

82,8

Kungsbacka

25,7

75,1

86,0

93,0

93,5

84,7

31,7

89,9

Laholm

27,4

74,4

83,9

85,9

86,7

80,9

34,0

84,3

Varberg

31,6

77,5

86,6

91,2

91,4

81,8

29,6

87,8

Hallands län

27,5

72,6

82,0

89,2

89,9

80,7

30,2

85,6

Riket

21,1

65,4

78,5

85,5

86,5

77,4

27,8

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta