Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2018-01-17
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.
PDF
Diagram tidsserie

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2017

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Falkenberg

2 433

3

0,1

Halmstad

8 939

2

0,0

Hylte

521

6

1,2

Kungsbacka

2 122

0

0,0

Laholm

1 143

6

0,5

Varberg

5 034

0

0,0

Hallands län

20 192

17

0,1

Riket

738 953

2 005

0,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2004-2017 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Falkenberg

2 186

2 186

2 331

2 331

2 331

2 385

2 388

2 438

2 433

2 433

Halmstad

9 392

9 392

8 484

8 498

8 498

8 662

8 564

8 644

8 854

8 939

Hylte

647

556

556

556

556

535

534

534

534

521

Kungsbacka

1 998

2 037

2 042

2 058

2 058

2 058

2 006

2 052

2 116

2 122

Laholm

1 070

1 118

1 118

1 118

1 173

1 200

1 204

1 204

1 212

1 143

Varberg

4 569

4 569

4 569

4 569

5 034

5 034

5 034

5 034

5 034

5 034

Hallands län

19 862

19 858

19 100

19 130

19 650

19 874

19 730

19 906

20 183

20 192

Riket

784 738

780 510

781 322

781 926

771 990

763 744

751 429

744 915

737 610

738 953

                     

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Falkenberg

1

3

1

1

0

0

0

0

0

3

Halmstad

18

4

11

21

2

17

1

70

7

2

Hylte

33

43

17

22

24

35

65

50

8

6

Kungsbacka

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

Laholm

41

33

1

3

6

22

3

15

3

6

Varberg

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

Hallands län

93

83

30

47

59

86

69

135

18

17

Riket

14 074

13 550

11 269

9 903

9 090

10 165

6 746

5 709

2 607

2 005

                     

Andel bostadslägenheter lediga till uthyrning. Procent

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Falkenberg

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

Halmstad

0,2

0,0

0,1

0,2

0,0

0,2

0,0

0,8

0,1

0,0

Hylte

5,1

7,7

3,1

4,0

4,3

6,5

12,2

9,4

1,5

1,2

Kungsbacka

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Laholm

3,8

3,0

0,1

0,3

0,5

1,8

0,2

1,2

0,2

0,5

Varberg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hallands län

0,5

0,4

0,2

0,2

0,3

0,4

0,3

0,7

0,1

0,1

Riket

1,8

1,7

1,4

1,3

1,2

1,3

0,9

0,8

0,4

0,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antalet bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2004-2017 i kommunala bostadsföretag. Index år 2004=100

                     

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter. Index år 2004=100

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Falkenberg

100

100

107

107

107

109

109

112

111

111

Halmstad

100

100

90

90

90

92

91

92

94

95

Hylte

100

86

86

86

86

83

83

83

83

81

Kungsbacka

100

102

102

103

103

103

100

103

106

106

Laholm

100

104

104

104

110

112

113

113

113

107

Varberg

100

100

100

100

110

110

110

110

110

110

Hallands län

100

100

96

96

99

100

99

100

102

102

Riket

100

99

100

100

98

97

96

95

94

94

                     

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning. Index år 2004=100

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Falkenberg

100

300

100

100

0

0

0

0

0

300

Halmstad

100

22

61

117

11

94

6

389

39

11

Hylte

100

130

52

67

73

106

197

152

24

18

Kungsbacka

 

 

 

 

 

100

0

0

0

0

Laholm

100

80

2

7

15

54

7

37

7

15

Varberg

 

 

 

 

100

0

0

0

0

0

Hallands län

100

89

32

51

63

92

74

145

19

18

Riket

100

96

80

70

65

72

48

41

19

14

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta