Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Samhällets service // Färdtjänst, enkelresor

Färdtjänst, enkelresor

Senast uppdaterad 2019-06-18
Förklaring

Färdtjänst är en behovsprövad kollektiv transportform för personer som på grund av funktionshinde har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Statistiken redovisar antal resor med färdtjänst och antal beviljade och nyttjade färdtjänsttillstånd. Samtliga kommuner i landet undersöks årligen. Trafikanalys ansvarar för undersökningen. Från 2013 redovisas färdtjänsten i två åldersgrupper på grund av röjande risken i mindre kommuner.

Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 2018

Kommun/Region Enkelresor per person
Falkenberg 40
Halmstad 47
Hylte 25
Kungsbacka 33
Laholm 49
Varberg 53
Hallands län 43
Riket 35
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2018

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 31 26 21 28 22 18 27 40 39 40 40
Halmstad 28 31 39 40 .. 45 46 45 45 47 47
Hylte 25 24 29 28 37 30 24 18 21 24 25
Kungsbacka 36 33 37 44 46 42 36 37 .. .. 33
Laholm 21 23 30 41 30 35 43 44 44 48 49
Varberg 40 40 46 32 33 38 41 47 51 51 53
Hallands län 31 32 36 37 38 39 39 42 45 44 43
Riket 43 41 38 39 34 32 34 35 35 36 35
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2018

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 100 82 68 89 71 57 87 127 124 128 127
Halmstad 100 110 139 143 .. 162 164 161 161 170 171
Hylte 100 95 114 112 147 119 95 70 82 96 99
Kungsbacka 100 92 104 123 131 118 100 103 .. .. 93
Laholm 100 109 138 192 141 163 200 206 206 223 227
Varberg 100 99 113 80 81 94 101 115 126 126 132
Hallands län 100 100 115 118 120 124 125 132 144 138 136
Riket 100 96 89 90 79 75 79 82 80 84 83

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta