Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2020-05-12
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2020 och folkmängd 31 mars 2020

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

45 511

144

118

122

-4

524

386

138

22

50

66

Halmstad

102 948

181

259

255

4

1 184

1 042

142

79

-52

115

Hylte

10 794

-21

26

30

-4

174

190

-16

-57

25

16

Kungsbacka

84 722

327

232

146

86

988

759

229

-39

201

67

Laholm

25 931

28

81

59

22

277

289

-12

-12

3

-3

Varberg

64 695

94

161

153

8

532

463

69

7

17

45

Hallands län

334 601

753

877

765

112

2 874

2 324

550

.

244

306

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2019 och folkmängd 31 december 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

45 367

170

107

112

-5

533

379

154

41

72

41

Halmstad

102 767

310

264

214

50

1 274

1 034

240

9

61

170

Hylte

10 815

-43

32

36

-4

140

178

-38

-48

-9

19

Kungsbacka

84 395

359

168

152

16

1 110

784

326

-38

325

39

Laholm

25 903

123

63

65

-2

387

270

117

34

46

37

Varberg

64 601

155

146

120

26

610

493

117

2

81

34

Hallands län

333 848

1 074

780

699

81

3 212

2 296

916

.

576

340

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2019 och folkmängd 30 september 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

45 197

143

135

109

26

605

505

100

21

38

41

Halmstad

102 457

400

298

229

69

1 732

1 412

320

18

77

225

Hylte

10 858

-57

41

28

13

142

214

-72

-45

-33

6

Kungsbacka

84 036

231

210

128

82

1 227

1 089

138

-67

118

87

Laholm

25 780

95

66

66

0

418

333

85

39

22

24

Varberg

64 446

312

180

133

47

842

591

251

34

130

87

Hallands län

332 774

1 124

930

693

237

4 053

3 231

822

.

352

470

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2019 och folkmängd 30 juni 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

45 054

164

117

102

15

522

380

142

-37

129

50

Halmstad

102 057

444

296

209

87

1 310

990

320

69

89

162

Hylte

10 915

-1

25

27

-2

170

181

-11

-59

40

8

Kungsbacka

83 805

294

224

133

91

982

794

188

3

114

71

Laholm

25 685

116

81

65

16

360

269

91

3

88

0

Varberg

64 134

323

177

132

45

678

412

266

21

168

77

Hallands län

331 650

1 340

920

668

252

3 140

2 144

996

.

628

368

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2019 och folkmängd 31 mars 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

44 890

189

116

105

11

508

350

158

42

53

63

Halmstad

101 613

345

277

217

60

1 104

894

210

5

45

160

Hylte

10 916

2

31

30

1

143

159

-16

-31

-2

17

Kungsbacka

83 511

163

203

159

44

892

796

96

-31

61

66

Laholm

25 569

78

70

72

-2

354

286

68

29

11

28

Varberg

63 811

181

160

158

2

576

423

153

-14

100

67

Hallands län

330 310

958

857

741

116

2 849

2 180

669

.

268

401

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2020 och folkmängd 31 mars 2020

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

45 511

144

118

122

-4

524

386

138

22

50

66

Halmstad

102 948

181

259

255

4

1 184

1 042

142

79

-52

115

Hylte

10 794

-21

26

30

-4

174

190

-16

-57

25

16

Kungsbacka

84 722

327

232

146

86

988

759

229

-39

201

67

Laholm

25 931

28

81

59

22

277

289

-12

-12

3

-3

Varberg

64 695

94

161

153

8

532

463

69

7

17

45

Hallands län

334 601

753

877

765

112

2 874

2 324

550

.

244

306

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2019 och folkmängd 31 december 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

45 367

170

107

112

-5

533

379

154

41

72

41

Halmstad

102 767

310

264

214

50

1 274

1 034

240

9

61

170

Hylte

10 815

-43

32

36

-4

140

178

-38

-48

-9

19

Kungsbacka

84 395

359

168

152

16

1 110

784

326

-38

325

39

Laholm

25 903

123

63

65

-2

387

270

117

34

46

37

Varberg

64 601

155

146

120

26

610

493

117

2

81

34

Hallands län

333 848

1 074

780

699

81

3 212

2 296

916

.

576

340

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2019 och folkmängd 30 september 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

45 197

143

135

109

26

605

505

100

21

38

41

Halmstad

102 457

400

298

229

69

1 732

1 412

320

18

77

225

Hylte

10 858

-57

41

28

13

142

214

-72

-45

-33

6

Kungsbacka

84 036

231

210

128

82

1 227

1 089

138

-67

118

87

Laholm

25 780

95

66

66

0

418

333

85

39

22

24

Varberg

64 446

312

180

133

47

842

591

251

34

130

87

Hallands län

332 774

1 124

930

693

237

4 053

3 231

822

.

352

470

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2019 och folkmängd 30 juni 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

45 054

164

117

102

15

522

380

142

-37

129

50

Halmstad

102 057

444

296

209

87

1 310

990

320

69

89

162

Hylte

10 915

-1

25

27

-2

170

181

-11

-59

40

8

Kungsbacka

83 805

294

224

133

91

982

794

188

3

114

71

Laholm

25 685

116

81

65

16

360

269

91

3

88

0

Varberg

64 134

323

177

132

45

678

412

266

21

168

77

Hallands län