Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2020-01-29
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2019 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Arjeplog 24,5 75,5
Arvidsjaur 27,7 72,3
Boden 29,2 70,8
Gällivare 30,5 69,5
Haparanda 26,8 73,2
Jokkmokk 24,3 75,7
Kalix 29,2 70,8
Kiruna 29,0 71,0
Luleå 31,7 68,3
Pajala 26,9 73,1
Piteå 31,2 68,8
Älvsbyn 27,1 72,9
Överkalix 29,6 70,4
Övertorneå 25,9 74,1
Norrbottens län 30,0 70,0
Riket 30,0 70,0
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2009-2019. Procent

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arjeplog 24,8 24,0 19,6 23,4 26,1 29,3 29,8 23,3 27,4 26,9 24,5
Arvidsjaur 22,6 24,2 24,9 22,9 20,7 20,2 18,2 21,1 22,0 27,0 27,7
Boden 22,5 22,7 24,2 25,1 24,3 25,4 25,5 25,9 27,0 28,6 29,2
Gällivare 22,1 22,7 21,4 24,4 24,7 23,2 26,2 27,4 28,9 31,3 30,5
Haparanda 15,8 13,6 15,6 20,6 20,4 20,1 21,1 21,8 24,2 21,6 26,8
Jokkmokk 17,6 22,1 22,2 22,3 18,8 19,1 18,2 22,8 24,5 27,1 24,3
Kalix 21,8 24,4 23,5 24,4 23,0 24,7 24,4 27,0 28,0 28,3 29,2
Kiruna 22,5 23,6 24,3 24,3 25,2 25,1 27,5 26,6 27,5 28,1 29,0
Luleå 23,5 25,0 25,5 26,8 28,2 28,0 29,5 30,7 31,2 32,8 31,7
Pajala 17,5 24,9 24,5 23,0 21,6 23,6 24,5 26,0 26,8 32,7 26,9
Piteå 23,1 24,4 24,0 27,8 26,0 27,0 26,9 28,0 30,2 31,5 31,2
Älvsbyn 22,4 23,9 20,9 23,5 21,0 22,2 26,6 27,2 25,8 32,4 27,1
Överkalix 13,5 20,8 18,9 24,4 27,1 25,0 33,7 28,0 27,6 31,6 29,6
Övertorneå 20,6 19,3 20,5 19,7 25,2 25,9 27,0 29,9 25,9 28,0 25,9
Norrbottens län 22,3 23,6 23,8 25,4 25,4 25,7 26,8 27,7 28,8 30,4 30,0
Riket 22,3 23,1 23,7 24,4 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3 30,0
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2009-2019. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arjeplog 100 97 79 95 105 118 120 94 111 109 99
Arvidsjaur 100 107 110 102 92 90 81 93 98 119 123
Boden 100 101 108 112 108 113 113 115 120 127 130
Gällivare 100 102 97 110 112 105 119 124 131 141 138
Haparanda 100 86 99 130 129 127 133 137 153 136 169
Jokkmokk 100 126 126 127 107 109 103 129 139 154 138
Kalix 100 112 108 112 106 113 112 124 128 130 134
Kiruna 100 105 108 108 112 111 122 118 122 125 129
Luleå 100 106 109 114 120 119 126 131 133 140 135
Pajala 100 143 140 132 123 135 140 148 153 187 154
Piteå 100 105 104 120 112 117 116 121 130 136 135
Älvsbyn 100 106 93 105 93 99 118 121 115 144 121
Överkalix 100 154 140 181 200 185 249 207 204 233 219
Övertorneå 100 94 99 95 123 125 131 145 126 136 126
Norrbottens län 100 106 106 114 114 115 120 124 129 136 134
Riket 100 104 106 110 111 112 117 121 125 132 135

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta