Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Snabbstatistik // Fastighetspriser

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2019-10-10
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

Medelpris småhus 2018-2019, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

19kv1

19kv2

19kv3

19kv4

Stockholms län

5 710

5 577

5 585

5 364

5 735

5 415

5 749

 

Uppsala län

3 192

3 241

3 021

2 912

3 170

3 005

3 236

 

Södermanlands län

2 699

2 597

2 557

2 615

2 591

2 629

2 753

 

Östergötlands län

2 740

2 807

2 664

2 721

2 957

2 792

2 933

 

Jönköpings län

2 262

2 261

2 149

2 198

2 085

2 183

2 232

 

Kronobergs län

2 000

1 984

1 981

1 867

2 114

1 937

1 943

 

Kalmar län

1 938

1 791

1 690

1 660

1 679

1 770

1 765

 

Gotlands län

2 932

2 342

3 018

2 739

3 017

3 231

2 812

 

Blekinge län

1 792

1 736

1 799

1 800

1 971

1 681

1 943

 

Skåne län

2 996

2 982

2 942

2 926

3 073

3 085

3 125

 

Hallands län

3 362

3 408

3 220

3 281

3 230

3 346

3 548

 

Västra Götalands län

3 307

3 104

3 079

3 041

3 298

3 241

3 173

 

Värmlands län

1 718

1 751

1 638

1 509

1 818

1 739

1 709

 

Örebro län

2 181

1 944

1 831

1 815

1 910

2 107

2 047

 

Västmanlands län

2 735

2 220

2 399

2 241

2 442

2 471

2 455

 

Dalarnas län

1 791

1 776

1 794

1 831

1 749

1 823

1 909

 

Gävleborgs län

1 769

1 627

1 728

1 617

1 859

1 737

1 806

 

Västernorrlands län

1 557

1 697

1 566

1 475

1 520

1 460

1 516

 

Jämtlands län

1 964

1 660

1 742

1 682

1 760

1 735

1 825

 

Västerbottens län

2 345

2 166

2 091

1 974

2 182

2 089

2 100

 

Norrbottens län

1 633

1 644

1 486

1 487

1 755

1 751

1 624

 

Riket

3 139

3 015

2 876

2 827

3 080

2 997

3 023

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Köpeskilling/taxeringsvärde* 2018-2019, permanentbostad

                 

Region

Köpeskilling/taxeringsvärde

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

19kv1

19kv2

19kv3

19kv4

Stockholms län

2,00

1,95

1,94

1,94

1,94

1,38

1,40

 

Uppsala län

1,99

1,97

2,00

2,05

1,98

1,52

1,59

 

Södermanlands län

2,12

2,13

2,11

2,12

2,12

1,63

1,69

 

Östergötlands län

2,15

2,12

2,22

2,24

2,18

1,68

1,77

 

Jönköpings län

2,15

2,13

2,11

2,14

2,07

1,75

1,79

 

Kronobergs län

1,99

2,05

2,09

2,02

2,06

1,66

1,81

 

Kalmar län

2,04

1,99

2,11

2,04

1,99

1,73

1,88

 

Gotlands län

2,06

2,04

2,10

2,06

1,98

1,73

1,71

 

Blekinge län

1,97

1,95

1,95

2,06

2,05

1,78

1,85

 

Skåne län

1,94

1,92

1,95

1,98

1,97

1,70

1,74

 

Hallands län

1,93

1,97

2,01

2,00

1,99

1,59

1,67

 

Västra Götalands län

2,09

2,09

2,11

2,10

2,12

1,66

1,68

 

Värmlands län

1,96

2,05

2,08

2,02

2,04

1,79

1,78

 

Örebro län

2,01

2,05

2,09

2,13

2,10

1,68

1,76

 

Västmanlands län

2,17

2,19

2,19

2,21

2,16

1,67

1,76

 

Dalarnas län

2,25

2,16

2,25

2,16

2,21

1,82

1,82

 

Gävleborgs län

2,17

2,13

2,22

2,20

2,23

1,77

1,81

 

Västernorrlands län

2,27

2,24

2,26

2,19

2,09

1,75

1,82

 

Jämtlands län

1,96

1,91

1,97

2,10

2,00

1,69

1,75

 

Västerbottens län

2,28

2,27

2,34

2,28

2,15

1,72

1,81

 

Norrbottens län

2,07

2,13

2,10

2,21

2,08

1,63

1,72

 

Riket

2,05

2,04

2,08

2,08

2,05

1,64

1,70

 

* i förhållande till 2015 års taxeringsvärde

Källa: Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern

                 

Antal köp 2018-2019, permanentbostad

                 

Region

Antal köp

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

19kv1

19kv2

19kv3

19kv4

Stockholms län

1 583

1 413

1 649

1 423

1 421

1 331

2 011

 

Uppsala län

337

316

424

347

341

287

496

 

Södermanlands län

297

281

353

312

302

292

529

 

Östergötlands län

403

391

477

464

424

402

626

 

Jönköpings län

392

366

439

401

350

361

549

 

Kronobergs län

189

149

252

237

222

190

330

 

Kalmar län

307

313

381

355

331

336

497

 

Gotlands län

68

57

75

71

50

64

90

 

Blekinge län

208

178

247

188

169

205

308

 

Skåne län

1 495

1 363

1 758

1 531

1 476

1 415

2 096

 

Hallands län

385

358

484

359

357

385

524

 

Västra Götalands län

1 660

1 408

1 811

1 619

1 613

1 500

2 196

 

Värmlands län

302

282

434

333

286

273

439

 

Örebro län

305

323

399

312

298

336

490

 

Västmanlands län

307

265

357

325

304

254

399

 

Dalarnas län

290

276

451

372

303

297

527

 

Gävleborgs län

295

303

457

365

296

316

494

 

Västernorrlands län

229

226

388

336

245

225

451

 

Jämtlands län

122

113

171

129

110

90

192

 

Västerbottens län

232

206

368

316

264

242

439

 

Norrbottens län

264

241

417

342

261

235

472

 

Riket

9 670

8 828

11 792

10 137

9 423

9 036

14 155

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern

 

Medelpris småhus 2018-2019, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

19kv1

19kv2

19kv3

19kv4

Stockholms län

5 710

5 577

5 585

5 364

5 735

5 415

5 749

 

Uppsala län

3 192

3 241

3 021

2 912

3 170

3 005

3 236

 

Södermanlands län

2 699

2 597

2 557

2 615

2 591

2 629

2 753

 

Östergötlands län

2 740

2 807

2 664

2 721

2 957

2 792

2 933

 

Jönköpings län

2 262

2 261

2 149

2 198

2 085

2 183

2 232

 

Kronobergs län

2 000

1 984

1 981

1 867

2 114

1 937

1 943

 

Kalmar län

1 938

1 791

1 690

1 660

1 679

1 770

1 765