Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2018-10-01
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2017/2018

Kommun/Region  

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, huma- nistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Arjeplog

37

75,7

75,7

75,7

73,0

..

Arvidsjaur

52

90,4

90,4

90,4

88,5

..

Boden

324

82,4

80,9

79,0

79,6

17,6

Gällivare

153

82,4

82,4

81,0

82,4

17,6

Haparanda

110

80,9

80,0

77,3

77,3

19,1

Jokkmokk

44

~100

~100

88,6

75,0

..

Kalix

155

84,5

84,5

83,9

83,2

15,5

Kiruna

255

80,8

79,6

78,0

78,0

19,2

Luleå

755

87,3

86,9

86,0

84,8

12,7

Pajala

68

76,5

76,5

73,5

75,0

23,5

Piteå

451

90,7

90,2

89,6

86,3

9,3

Älvsbyn

79

87,3

87,3

86,1

87,3

12,7

Överkalix

48

85,4

85,4

83,3

79,2

..

Övertorneå

42

64,3

64,3

57,1

61,9

35,7

Norrbottens län

2 573

85,2

84,6

83,3

82,2

14,8

Riket

110 583

84,4

83,5

81,9

81,0

15,6

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2017/2018

Kommun/Region 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Arjeplog 100,0 85,7 72,2 100,0 76,2 75,7
Arvidsjaur 89,3 74,6 74,3 83,1 73,8 90,4
Boden 92,5 93,6 86,8 95,4 79,9 82,4
Gällivare 90,4 93,0 90,9 89,4 83,2 82,4
Haparanda 87,6 74,8 86,1 84,5 66,9 80,9
Jokkmokk 88,5 90,7 85,4 83,3 82,1 100,0
Kalix 89,9 89,6 88,6 77,1 83,1 84,5
Kiruna 82,4 82,8 86,1 88,3 84,8 80,8
Luleå 90,3 93,5 91,8 90,9 88,0 87,3
Pajala 90,0 77,2 89,2 81,2 59,4 76,5
Piteå 92,8 95,3 94,3 95,7 88,8 90,7
Älvsbyn 90,5 88,2 85,3 82,6 94,4 87,3
Överkalix 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 85,4
Övertorneå 74,0 70,1 83,3 78,0 68,2 64,3
Norrbottens län 89,7 89,6 89,4 89,5 83,7 85,2
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2017/2018. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Arjeplog 100 86 72 100 76 76
Arvidsjaur 100 84 83 93 83 101
Boden 100 101 94 103 86 89
Gällivare 100 103 101 99 92 91
Haparanda 100 85 98 96 76 92
Jokkmokk 100 102 96 94 93 113
Kalix 100 100 99 86 92 94
Kiruna 100 100 104 107 103 98
Luleå 100 104 102 101 97 97
Pajala 100 86 99 90 66 85
Piteå 100 103 102 103 96 98
Älvsbyn 100 97 94 91 104 96
Överkalix 100 100 100 100 80 85
Övertorneå 100 95 113 105 92 87
Norrbottens län 100 100 100 100 93 95
Riket 100 99 98 100 94 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta