Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2018-01-17
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.
PDF
Diagram tidsserie

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2017

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Askersund

924

3

0,3

Degerfors

658

17

2,6

Hallsberg

1 487

23

1,5

Hällefors

582

8

1,4

Karlskoga

2 275

0

0,0

Kumla

2 301

3

0,1

Laxå

514

4

0,8

Lekeberg

385

2

0,5

Lindesberg

1 287

10

0,8

Ljusnarsberg

280

2

0,7

Nora

673

1

0,1

Örebro

20 251

41

0,2

Örebro län

31 617

114

0,4

Riket

738 953

2 005

0,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2004-2017 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2015

Askersund

855

855

855

854

863

867

854

915

945

924

Degerfors

839

839

839

839

839

839

839

658

658

658

Hallsberg

1 942

1 899

1 645

1 549

1 543

1 469

1 469

1 469

1 487

1 487

Hällefors

946

866

600

600

601

582

582

582

582

582

Karlskoga

2 693

2 323

2 364

2 364

2 069

2 174

2 241

2 230

2 275

2 275

Kumla

2 039

1 975

2 034

1 933

1 951

1 985

1 999

2 161

2 243

2 301

Laxå

924

924

647

592

561

561

561

510

511

514

Lekeberg

308

308

353

353

353

353

369

369

369

385

Lindesberg

1 199

1 199

1 201

1 201

1 201

1 201

1 217

1 217

1 217

1 287

Ljusnarsberg

333

332

332

332

306

306

299

280

280

280

Nora

618

618

618

618

618

618

618

649

649

673

Örebro

19 947

19 898

19 903

20 045

20 053

20 089

19 675

19 818

19 926

20 251

Örebro län

32 643

32 036

31 391

31 280

30 958

31 044

30 723

30 858

31 142

31 617

Riket

784 738

780 510

781 322

781 926

771 990

763 744

751 429

744 915

737 610

738 953

                     

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2015

Askersund

31

52

26

26

27

33

5

6

7

3

Degerfors

119

113

88

83

105

62

44

46

16

17

Hallsberg

199

216

165

151

122

122

85

14

29

23

Hällefors

29

30

12

29

20

11

28

5

3

8

Karlskoga

155

257

209

205

296

171

155

59

9

0

Kumla

31

33

29

11

21

39

12

9

9

3

Laxå

83

37

35

18

31

55

54

38

3

4

Lekeberg

4

4

2

1

10

5

9

4

0

2

Lindesberg

38

36

25

22

20

19

22

14

8

10

Ljusnarsberg

34

33

50

42

34

32

22

37

10

2

Nora

28

37

25

15

11

21

15

10

1

1

Örebro

133

116

133

137

83

51

12

11

14

41

Örebro län

884

964

799

740

780

621

463

253

109

114

Riket

14 074

13 550

11 269

9 903

9 090

10 165

6 746

5 709

2 607

2 005

                     

Andel bostadslägenheter lediga till uthyrning. Procent

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2015

Askersund

3,6

6,1

3,0

3,0

3,1

3,8

0,6

0,7

0,7

0,3

Degerfors

14,2

13,5

10,5

9,9

12,5

7,4

5,2

7,0

2,4

2,6

Hallsberg

10,2

11,4

10,0

9,7

7,9

8,3

5,8

1,0

2,0

1,5

Hällefors

3,1

3,5

2,0

4,8

3,3

1,9

4,8

0,9

0,5

1,4

Karlskoga

5,8

11,1

8,8

8,7

14,3

7,9

6,9

2,6

0,4

0,0

Kumla

1,5

1,7

1,4

0,6

1,1

2,0

0,6

0,4

0,4

0,1

Laxå

9,0

4,0

5,4

3,0

5,5

9,8

9,6

7,5

0,6

0,8

Lekeberg

1,3

1,3

0,6

0,3

2,8

1,4

2,4

1,1

0,0

0,5

Lindesberg

3,2

3,0

2,1

1,8

1,7

1,6

1,8

1,2

0,7

0,8

Ljusnarsberg

10,2

9,9

15,1

12,7

11,1

10,5

7,4

13,2

3,6

0,7

Nora

4,5

6,0

4,0

2,4

1,8

3,4

2,4

1,5

0,2

0,1

Örebro

0,7

0,6

0,7

0,7

0,4

0,3

0,1

0,1

0,1

0,2

Örebro län

2,7

3,0

2,5

2,4

2,5

2,0

1,5

0,8

0,4

0,4

Riket

1,8

1,7

1,4

1,3

1,2

1,3

0,9

0,8

0,4

0,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antalet bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2004-2017 i kommunala bostadsföretag. Index år 2004=100

                     

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter. Index år 2004=100

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Askersund

100

100

100

100

101

101

100

107

111

108

Degerfors

100

100

100

100

100

100

100

78

78

78

Hallsberg

100

98

85

80

79

76

76

76

77

77

Hällefors

100

92

63

63

64

62

62

62

62

62

Karlskoga

100

86

88

88

77

81

83

83

84

84

Kumla

100

97

100

95

96

97

98

106

110

113

Laxå

100

100

70

64

61

61

61

55

55

56

Lekeberg

100

100

115

115

115

115

120

120

120

125

Lindesberg

100

100

100

100

100

100

102

102

102

107

Ljusnarsberg

100

100

100

100

92

92

90

84

84

84

Nora

100

100

100

100

100

100

100

105

105

109

Örebro

100

100

100

100

101

101

99

99

100

102

Örebro län

100

98

96

96

95

95

94

95

95

97

Riket

100

99

100

100

98

97

96

95

94

94

                     

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning. Index år 2004=100

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Askersund

100

168

84

84

87

106

16

19

23

10

Degerfors

100

95

74

70

88

52

37

39

13

14

Hallsberg

100

109

83

76

61

61

43

7

15

12

Hällefors

100

103

41

100

69

38

97

17

10

28

Karlskoga

100

166

135

132

191

110

100

38

6

0

Kumla

100

106

94

35

68

126

39

29

29

10

Laxå

100

45

42

22

37

66

65

46

4

5

Lekeberg

100

100

50

25

250

125

225

100

0

50

Lindesberg

100

95

66

58

53

50

58

37

21

26

Ljusnarsberg

100

97

147

124

100

94

65

109

29

6

Nora

100

132

89

54

39

75

54

36

4

4

Örebro

100

87

100

103

62

38

9

8

11

31

Örebro län

100

109

90

84

88

70

52

29

12

13

Riket

100

96

80

70

65

72

48

41

19

14

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta