Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2017. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Askersund 135 771
Degerfors 133 000
Hallsberg 94 583
Hällefors 131 093
Karlskoga 96 478
Kumla 104 445
Laxå 138 575
Lekeberg 125 218
Lindesberg 118 532
Ljusnarsberg 145 996
Nora 109 385
Örebro 107 071
Örebro län 120 012
Riket 115 464
Kommunala kostnader för grundskolan 2007-2017. Kronor per elev

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Askersund 84 911 89 562 92 524 97 952 100 695 105 719 104 936 113 444 114 920 130 664 135 771
Degerfors 75 096 81 496 86 077 94 730 101 077 108 721 106 764 110 819 114 255 125 308 133 000
Hallsberg 79 285 85 258 88 985 91 103 95 184 102 870 92 976 89 845 85 659 91 245 94 583
Hällefors 86 964 90 636 102 726 111 673 99 123 104 137 101 761 98 136 93 675 123 057 131 093
Karlskoga 72 896 75 522 75 842 75 763 77 976 82 945 82 987 85 394 87 329 92 502 96 478
Kumla 73 913 76 687 75 593 81 118 78 923 85 793 90 865 91 920 93 933 103 380 104 445
Laxå 78 013 84 056 89 363 96 518 112 080 109 846 115 269 98 041 105 599 121 537 138 575
Lekeberg 83 606 91 960 91 137 94 262 94 717 100 592 95 548 103 863 107 956 116 132 125 218
Lindesberg 82 041 85 676 87 813 88 275 91 017 93 317 99 716 105 106 108 506 116 805 118 532
Ljusnarsberg 95 765 102 262 97 552 115 346 114 591 110 226 119 019 105 397 110 077 139 255 145 996
Nora 80 198 87 544 89 730 90 476 97 902 98 460 103 314 102 204 101 444 108 497 109 385
Örebro 77 507 82 479 82 492 83 633 83 441 85 096 88 414 90 577 96 045 98 021 107 071
Örebro län 80 850 86 095 88 320 93 404 95 561 98 977 100 131 99 562 101 617 113 867 120 012
Riket 80 831 85 472 87 958 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 115 464
Kommunala kostnader för grundskolan 2007-2017. Index år 2007=100.

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Askersund 100 105 109 115 119 125 124 134 135 154 160
Degerfors 100 109 115 126 135 145 142 148 152 167 177
Hallsberg 100 108 112 115 120 130 117 113 108 115 119
Hällefors 100 104 118 128 114 120 117 113 108 142 151
Karlskoga 100 104 104 104 107 114 114 117 120 127 132
Kumla 100 104 102 110 107 116 123 124 127 140 141
Laxå 100 108 115 124 144 141 148 126 135 156 178
Lekeberg 100 110 109 113 113 120 114 124 129 139 150
Lindesberg 100 104 107 108 111 114 122 128 132 142 144
Ljusnarsberg 100 107 102 120 120 115 124 110 115 145 152
Nora 100 109 112 113 122 123 129 127 126 135 136
Örebro 100 106 106 108 108 110 114 117 124 126 138
Örebro län 100 106 109 116 118 122 124 123 126 141 148
Riket 100 106 109 113 116 120 122 124 127 137 143

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta