Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
270 154 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2016

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Bjurholm 193 44
Dorotea 238 54
Lycksele 388 88
Malå 361 82
Nordmaling 225 51
Norsjö 320 72
Robertsfors 189 43
Skellefteå 381 86
Sorsele 239 54
Storuman 333 75
Umeå 416 94
Vilhelmina 247 56
Vindeln 351 79
Vännäs 243 55
Åsele 282 64
Västerbottens län 372 84
Riket 442 100
BRP per invånare 2005-2016. Tusental kronor

Kommun/Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bjurholm 147 144 153 165 136 142 158 182 205 199 190 193
Dorotea 202 220 205 215 185 227 206 207 204 215 231 238
Lycksele 278 323 321 330 333 426 385 363 340 336 351 388
Malå 332 360 388 325 270 336 302 325 372 362 360 361
Nordmaling 169 174 194 179 165 192 189 189 205 214 220 225
Norsjö 255 296 286 315 257 297 274 366 357 324 301 320
Robertsfors 172 175 184 207 163 180 191 197 206 213 197 189
Skellefteå 264 301 305 301 289 312 336 347 333 344 357 381
Sorsele 212 205 187 253 182 179 201 219 236 264 225 239
Storuman 316 330 315 407 337 417 387 384 385 356 340 333
Umeå 295 314 316 323 321 338 341 366 367 376 416 416
Vilhelmina 217 227 231 253 215 243 236 229 240 230 237 247
Vindeln 238 237 254 266 238 268 268 345 349 340 344 351
Vännäs 195 200 200 237 245 252 236 234 231 226 229 243
Åsele 231 239 242 296 231 277 296 280 276 254 258 282
Västerbottens län 279 304 302 312 298 325 329 337 334 340 362 372
Riket 322 342 361 368 354 376 387 388 393 406 429 442

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bjurholm

46

42

42

45

39

38

41

47

52

49

44

44

Dorotea

63

64

57

58

52

60

53

53

52

53

54

54

Lycksele

86

94

89

90

94

113

99

94

87

83

82

88

Malå

103

105

107

88

76

89

78

84

95

89

84

82

Nordmaling

52

51

54

49

47

51

49

49

52

53

51

51

Norsjö

79

87

79

86

73

79

71

94

91

80

70

72

Robertsfors

53

51

51

56

46

48

49

51

52

52

46

43

Skellefteå

82

88

84

82

82

83

87

89

85

85

83

86

Sorsele

66

60

52

69

51

48

52

56

60

65

52

54

Storuman

98

96

87

111

95

111

100

99

98

88

79

75

Umeå

92

92

88

88

91

90

88

94

93

93

97

94

Vilhelmina

67

66

64

69

61

65

61

59

61

57

55

56

Vindeln

74

69

70

72

67

71

69

89

89

84

80

79

Vännäs

61

58

55

64

69

67

61

60

59

56

53

55

Åsele

72

70

67

80

65

74

76

72

70

63

60

64

Västerbottens län

87

89

84

85

84

86

85

87

85

84

84

84

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2005=100

                         

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bjurholm

100

98

104

112

93

97

108

124

139

135

129

131

Dorotea

100

109

101

106

92

112

102

102

101

106

114

118

Lycksele

100

116

115

119

120

153

139

131

122

121

126

140

Malå

100

108

117

98

81

101

91

98

112

109

108

109

Nordmaling

100

103

115

106

98

114

112

112

121

127

130

133

Norsjö

100

116

112

124

101

116

107

144

140

127

118

125

Robertsfors

100

102

107

120

95

105

111

115

120

124

115

110

Skellefteå

100

114

116

114

109

118

127

131

126

130

135

144

Sorsele

100

97

88

119

86

84

95

103

111

125

106

113

Storuman

100

104

100

129

107

132

123

122

122

113

108

105

Umeå

100

106

107

109

109

114

116

124

124

127

141

141

Vilhelmina

100

105

106

117

99

112

109

106

111

106

109

114

Vindeln

100

100

107

112

100

112

113

145

147

143

145

147

Vännäs

100

103

103

122

126

129

121

120

118

116

117

125

Åsele

100

103

105

128

100

120

128

121

119

110

112

122

Västerbottens län

100

109

108

112

107

116

118

121

120

122

130

133

Riket

100

106

112

114

110

117

120

120

122

126

133

137

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta