Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Snabbstatistik // Fastighetspriser

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2020-01-24
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

 

Medelpris småhus 2018-2019, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

19kv1

19kv2

19kv3

19kv4

Stockholms län

5 710

5 577

5 585

5 364

5 735

5 415

5 749

5 566

Uppsala län

3 192

3 241

3 021

2 912

3 170

3 005

3 236

3 080

Södermanlands län

2 699

2 597

2 557

2 615

2 591

2 629

2 753

2 782

Östergötlands län

2 740

2 807

2 664

2 721

2 957

2 792

2 933

2 830

Jönköpings län

2 262

2 261

2 149

2 198

2 085

2 183

2 232

2 162

Kronobergs län

2 000

1 984

1 981

1 867

2 114

1 937

1 943

1 917

Kalmar län

1 938

1 791

1 690

1 660

1 679

1 770

1 765

1 723

Gotlands län

2 932

2 342

3 018

2 739

3 017

3 231

2 812

2 950

Blekinge län

1 792

1 736

1 799

1 800

1 971

1 681

1 943

1 872

Skåne län

2 996

2 982

2 942

2 926

3 073

3 085

3 125

3 169

Hallands län

3 362

3 408

3 220

3 281

3 230

3 346

3 548

3 637

Västra Götalands län

3 307

3 104

3 079

3 041

3 298

3 241

3 173

3 229

Värmlands län

1 718

1 751

1 638

1 509

1 818

1 739

1 709

1 738

Örebro län

2 181

1 944

1 831

1 815

1 910

2 107

2 047

1 977

Västmanlands län

2 735

2 220

2 399

2 241

2 442

2 471

2 455

2 471

Dalarnas län

1 791

1 776

1 794

1 831

1 749

1 823

1 909

1 918

Gävleborgs län

1 769

1 627

1 728

1 617

1 859

1 737

1 806

1 755

Västernorrlands län

1 557

1 697

1 566

1 475

1 520

1 460

1 516

1 478

Jämtlands län

1 964

1 660

1 742

1 682

1 760

1 735

1 825

1 756

Västerbottens län

2 345

2 166

2 091

1 974

2 182

2 089

2 100

2 018

Norrbottens län

1 633

1 644

1 486

1 487

1 755

1 751

1 624

1 665

Riket

3 139

3 015

2 876

2 827

3 080

2 997

3 023

3 007

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Köpeskilling/taxeringsvärde* 2018-2019, permanentbostad

                 

Region

Köpeskilling/taxeringsvärde

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

19kv1

19kv2

19kv3

19kv4

Stockholms län

2,00

1,95

1,94

1,94

1,94

1,38

1,40

1,41

Uppsala län

1,99

1,97

2,00

2,05

1,98

1,52

1,59

1,65

Södermanlands län

2,12

2,13

2,11

2,12

2,12

1,63

1,69

1,66

Östergötlands län

2,15

2,12

2,22

2,24

2,18

1,68

1,77

1,78

Jönköpings län

2,15

2,13

2,11

2,14

2,07

1,75

1,79

1,81

Kronobergs län

1,99

2,05

2,09

2,02

2,06

1,66

1,81

1,83

Kalmar län

2,04

1,99

2,11

2,04

1,99

1,73

1,88

1,80

Gotlands län

2,06

2,04

2,10

2,06

1,98

1,73

1,71

1,75

Blekinge län

1,97

1,95

1,95

2,06

2,05

1,78

1,85

1,77

Skåne län

1,94

1,92

1,95

1,98

1,97

1,70

1,74

1,77

Hallands län

1,93

1,97

2,01

2,00

1,99

1,59

1,67

1,66

Västra Götalands län

2,09

2,09

2,11

2,10

2,12

1,66

1,68

1,72

Värmlands län

1,96

2,05

2,08

2,02

2,04

1,79

1,78

1,88

Örebro län

2,01

2,05

2,09

2,13

2,10

1,68

1,76

1,76

Västmanlands län

2,17

2,19

2,19

2,21

2,16

1,67

1,76

1,73

Dalarnas län

2,25

2,16

2,25

2,16

2,21

1,82

1,82

1,89

Gävleborgs län

2,17

2,13

2,22

2,20

2,23

1,77

1,81

1,81

Västernorrlands län

2,27

2,24

2,26

2,19

2,09

1,75

1,82

1,79

Jämtlands län

1,96

1,91

1,97

2,10

2,00

1,69

1,75

1,79

Västerbottens län

2,28

2,27

2,34

2,28

2,15

1,72

1,81

1,85

Norrbottens län

2,07

2,13

2,10

2,21

2,08

1,63

1,72

1,72

Riket

2,05

2,04

2,08

2,08

2,05

1,64

1,70

1,71

* i förhållande till 2015 års taxeringsvärde

Källa: Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern

                 

Antal köp 2018-2019, permanentbostad

                 

Region

Antal köp

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

19kv1

19kv2

19kv3

19kv4

Stockholms län

1 583

1 413

1 649

1 423

1 421

1 331

2 011

1 763

Uppsala län

337

316

424

347

341

287

496

441

Södermanlands län

297

281

353

312

302

292

529

372

Östergötlands län

403

391

477

464

424

402

626

519

Jönköpings län

392

366

439

401

350

361

549

455

Kronobergs län

189

149

252

237

222

190

330

269

Kalmar län

307

313

381

355

331

336

497

413

Gotlands län

68

57

75

71

50

64

90

62

Blekinge län

208

178

247

188

169

205

308

254

Skåne län

1 495

1 363

1 758

1 531

1 476

1 415

2 096

1 744

Hallands län

385

358

484

359

357

385

524

448

Västra Götalands län

1 660

1 408

1 811

1 619

1 613

1 500

2 196

1 829

Värmlands län

302

282

434

333

286

273

439

386

Örebro län

305

323

399

312

298

336

490

372

Västmanlands län

307

265

357

325

304

254

399

375

Dalarnas län

290

276

451

372

303

297

527

507

Gävleborgs län

295

303

457

365

296

316

494

444

Västernorrlands län

229

226

388

336

245

225

451

368

Jämtlands län

122

113

171

129

110

90

192

175

Västerbottens län

232

206

368

316

264

242

439

318

Norrbottens län

264

241

417

342

261

235

472

419

Riket

9 670

8 828

11 792

10 137

9 423

9 036

14 155

11 933

Källa: Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta