Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2019-10-23
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2018 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Västra Götalands län

Riket

Kvinnor

Män    

Kvinnor

Män    

Cirkulationsorganens sjukdomar

311

302

304

292

Tumörer

220

231

221

241

Andningsorganens sjukdomar

70

64

73

65

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

39

63

38

64

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

90

47

85

49

Sjukdomar i nervsystemet

51

45

64

48

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

31

33

27

29

Matsmältningsorganens sjukdomar

27

27

28

29

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

24

24

23

21

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

23

21

32

24

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

14

14

14

15

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

6

4

6

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

4

3

3

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

4

3

3

3

Hudens och underhudens sjukdomar

2

1

2

2

Vissa perinatala tillstånd

1

1

1

1

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

-

0

-

Samtliga dödsorsaker

917

882

924

889

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta