Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2018-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2017

         

Omsättning

Västra Götalands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

3 776

12 839

21 332

80 494

250-999 Tkr

1 194

2 703

6 443

15 971

1-1,9 Mnkr

543

1 075

2 746

6 044

2-4,9 Mnkr

645

1 144

3 094

5 991

5-9,9 Mnkr

380

626

1 790

3 387

10-49 Mnkr

595

978

2 929

4 918

50-99 Mnkr

141

254

726

1 145

100 - Mnkr

231

280

1 247

1 607

Samtliga

7 505

19 899

40 307

119 557

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

 

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2008-2017

                     

Västra Götalands län

               

Omsättning

Exportföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 -250 Tkr

4116

3976

3710

3569

3569

3840

3906

3783

3911

3 776

250-999 Tkr

1253

1376

1205

1233

1230

1234

1182

1228

1233

1 194

1-1,9 Mnkr

629

614

563

522

522

510

537

566

521

543

2-4,9 Mnkr

700

728

645

604

633

616

607

623

633

645

5-9,9 Mnkr

383

413

406

364

355

374

367

362

373

380

10-49 Mnkr

623

625

616

589

572

561

565

580

586

595

50-99 Mnkr

125

138

146

124

110

121

136

141

136

141

100 - Mnkr

201

232

245

210

210

203

216

218

224

231

Samtliga

8030

8102

7536

7215

7201

7459

7516

7501

7617

7 505

Omsättning

Importföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 -250 Tkr

8438

8341

8194

8531

8703

10348

11319

11831

12513

12 839

250-999 Tkr

2614

2621

2385

2392

2475

2567

2575

2635

2721

2 703

1-1,9 Mnkr

1039

1140

1003

996

1003

1005

1058

1038

1065

1 075

2-4,9 Mnkr

990

1107

998

1047

1028

1064

1073

1092

1117

1 144

5-9,9 Mnkr

597

559

599

610

608

591

612

627

642

626

10-49 Mnkr

891

853

893

890

861

873

889

966

977

978

50-99 Mnkr

217

202

217

193

183

181

198

220

221

254

100 - Mnkr

225

244

260

240

227

236

256

266

267

280

Samtliga

15011

15067

14549

14899

15088

16865

17980

18675

19523

19 899

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 -250 Tkr

21 916

21 786

19 870

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

250-999 Tkr

6 893

7 435

6 360

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

1-1,9 Mnkr

2 996

3 049

2 782

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2-4,9 Mnkr

3 213

3 486

3 053

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

5-9,9 Mnkr

1 730

1 845

1 813

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

10-49 Mnkr

2 637

2 920

2 851

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

50-99 Mnkr

644

773

778

700

683

658

713

730

731

726

100 - Mnkr

1 036

1 297

1 346

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

Samtliga

41 065

42 591

38 853

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

Omsättning

Importföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

 -250 Tkr

50 248

49 732

49 042

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

250-999 Tkr

14 606

14 970

13 442

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

1-1,9 Mnkr

5 652

5 871

5 232

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

2-4,9 Mnkr

4 998

5 576

5 303

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

5-9,9 Mnkr

2 846

2 925

2 973

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

10-49 Mnkr

4 122

4 260

4 393

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

50-99 Mnkr

937

1 013

1 019

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

100 - Mnkr

1 170

1 386

1 503

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

Samtliga

84 579

85 733

82 907

85 015

85 978

99 639

106 274

110 892

117 573

119 557

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret