Hallands län
Fakta & Perspektiv
320 333 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Arbete // Arbetspendling inom länet

Arbetspendling inom länet

Senast uppdaterad 2018-01-22
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).

Arbetspendling inom länet 2016

             

Kvinnor

           

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Falken- berg

Halmstad

Hylte

Kungs- backa

Laholm

Varberg

Falkenberg

7 869

647

57

55

25

893

Halmstad

695

19 930

261

44

502

213

Hylte

79

265

1 534

 

6

11

Kungsbacka

33

87

 

10 560

2

520

Laholm

28

1 107

12

4

3 352

15

Varberg

887

309

11

593

6

11 883

             

Män

           

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Falken- berg

Halmstad

Hylte

Kungs- backa

Laholm

Varberg

Falkenberg

8 229

842

103

53

32

903

Halmstad

685

19 844

370

41

528

269

Hylte

81

321

1 859

4

19

22

Kungsbacka

51

81

5

8 145

2

534

Laholm

51

1 334

15

4

3 573

21

Varberg

763

337

12

410

9

12 289

             

Kvinnor och män

         

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Falken- berg

Halmstad

Hylte

Kungs- backa

Laholm

Varberg

Falkenberg

16 098

1 489

160

108

57

1 796

Halmstad

1 380

39 774

631

85

1 030

482

Hylte

160

586

3 393

4

25

33

Kungsbacka

84

168

5

18 705

4

1 054

Laholm

79

2 441

27

8

6 925

36

Varberg

1 650

646

23

1 003

15

24 172

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta