Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Medelinkomst

Senast uppdaterad 2019-01-31
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Sammanräknad förvärvsinkomst 2017 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Falkenberg

230,5

305,2

Halmstad

242,0

311,5

Hylte

210,5

277,0

Kungsbacka

290,2

405,1

Laholm

223,2

297,9

Varberg

247,7

337,1

Hallands län

251,0

336,1

Riket

253,8

327,1

Källa: Statistiska centralbyrån

     

 

Sammanräknad förvärvsinkomst 2007-2017 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Falkenberg

167,9

175,3

180,0

183,2

189,9

198,2

205,5

210,7

216,4

222,9

230,5

Halmstad

174,6

182,9

186,9

190,1

196,1

204,3

211,4

217,3

224,3

233,6

242,0

Hylte

161,4

166,0

170,8

174,1

177,7

187,1

191,4

193,2

197,7

204,0

210,5

Kungsbacka

206,9

216,3

220,9

224,4

233,5

243,2

251,9

260,5

269,9

281,0

290,2

Laholm

161,6

168,6

172,4

176,9

183,0

190,5

196,5

202,2

209,1

216,8

223,2

Varberg

173,9

183,5

188,3

191,7

198,5

207,3

214,8

222,0

230,6

240,1

247,7

Hallands län

179,7

188,2

192,7

196,2

203,2

211,9

219,3

226,0

233,6

242,8

251,0

Riket

185,9

193,5

197,7

200,7

207,2

215,1

222,3

228,5

236,7

245,7

253,8

                       

Män

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Falkenberg

236,0

243,6

246,7

252,0

262,2

268,3

274,4

278,8

285,6

292,4

305,2

Halmstad

248,1

255,8

256,1

262,3

269,5

277,3

282,9

285,3

293,2

302,9

311,5

Hylte

234,0

240,6

242,1

247,4

253,0

261,9

263,5

265,5

264,7

269,0

277,0

Kungsbacka

320,6

332,2

329,4

337,7

350,8

360,2

367,7

375,8

386,2

396,9

405,1

Laholm

233,5

242,9

241,8

247,6

256,9

265,0

271,7

274,8

283,1

289,9

297,9

Varberg

253,9

264,6

268,5

273,3

285,8

294,6

300,5

309,6

318,4

327,4

337,1

Hallands län

262,9

272,3

273,0

279,4

289,7

298,0

304,1

309,4

317,7

326,7

336,1

Riket

257,6

266,5

266,3

270,5

279,8

288,0

294,0

299,8

308,9

317,9

327,1

Källa: Statistiska centralbyrån

 

 

Utveckling av sammanräknad förvärvsinkomst 2007-2017 för befolkningen 16 år och äldre. Index år 2007=100

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Falkenberg

100

104

107

109

113

118

122

125

129

133

137

Halmstad

100

105

107

109

112

117

121

124

128

134

139

Hylte

100

103

106

108

110

116

119

120

122

126

130

Kungsbacka

100

105

107

108

113

118

122

126

130

136

140

Laholm

100

104

107

109

113

118

122

125

129

134

138

Varberg

100

106

108

110

114

119

124

128

133

138

142

Hallands län

100

105

107

109

113

118

122

126

130

135

140

Riket

100

104

106

108

111

116

120

123

127

132

137

                       

Män

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Falkenberg

100

103

105

107

111

114

116

118

121

124

129

Halmstad

100

103

103

106

109

112

114

115

118

122

126

Hylte

100

103

103

106

108

112

113

113

113

115

118

Kungsbacka

100

104

103

105

109

112

115

117

120

124

126

Laholm

100

104

104

106

110

113

116

118

121

124

128

Varberg

100

104

106

108

113

116

118

122

125

129

133

Hallands län

100

104

104

106

110

113

116

118

121

124

128

Riket

100

103

103

105

109

112

114

116

120

123

127

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta