Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Medelinkomst

Senast uppdaterad 2020-01-29
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Sammanräknad förvärvsinkomst 2018 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Falkenberg

238,3

313,9

Halmstad

248,5

318,7

Hylte

217,4

286,6

Kungsbacka

298,7

414,8

Laholm

230,2

306,3

Varberg

256,7

347,8

Hallands län

258,8

345,1

Riket

261,4

337,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Sammanräknad förvärvsinkomst 2008-2018 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Falkenberg

175,3

180,0

183,2

189,9

198,2

205,5

210,7

216,4

222,9

230,5

238,3

Halmstad

182,9

186,9

190,1

196,1

204,3

211,4

217,3

224,3

233,6

242,0

248,5

Hylte

166,0

170,8

174,1

177,7

187,1

191,4

193,2

197,7

204,0

210,5

217,4

Kungsbacka

216,3

220,9

224,4

233,5

243,2

251,9

260,5

269,9

281,0

290,2

298,7

Laholm

168,6

172,4

176,9

183,0

190,5

196,5

202,2

209,1

216,8

223,2

230,2

Varberg

183,5

188,3

191,7

198,5

207,3

214,8

222,0

230,6

240,1

247,7

256,7

Hallands län

188,2

192,7

196,2

203,2

211,9

219,3

226,0

233,6

242,8

251,0

258,8

Riket

193,5

197,7

200,7

207,2

215,1

222,3

228,5

236,7

245,7

253,8

261,4

                       

Män

                     

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Falkenberg

243,6

246,7

252,0

262,2

268,3

274,4

278,8

285,6

292,4

305,2

313,9

Halmstad

255,8

256,1

262,3

269,5

277,3

282,9

285,3

293,2

302,9

311,5

318,7

Hylte

240,6

242,1

247,4

253,0

261,9

263,5

265,5

264,7

269,0

277,0

286,6

Kungsbacka

332,2

329,4

337,7

350,8

360,2

367,7

375,8

386,2

396,9

405,1

414,8

Laholm

242,9

241,8

247,6

256,9

265,0

271,7

274,8

283,1

289,9

297,9

306,3

Varberg

264,6

268,5

273,3

285,8

294,6

300,5

309,6

318,4

327,4

337,1

347,8

Hallands län

272,3

273,0

279,4

289,7

298,0

304,1

309,4

317,7

326,7

336,1

345,1

Riket

266,5

266,3

270,5

279,8

288,0

294,0

299,8

308,9

317,9

327,1

337,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av sammanräknad förvärvsinkomst 2008-2018 för befolkningen 16 år och äldre. Index år 2008=100

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Falkenberg

100

103

105

108

113

117

120

123

127

131

136

Halmstad

100

102

104

107

112

116

119

123

128

132

136

Hylte

100

103

105

107

113

115

116

119

123

127

131

Kungsbacka

100

102

104

108

112

116

120

125

130

134

138

Laholm

100

102

105

109

113

117

120

124

129

132

137

Varberg

100

103

104

108

113

117

121

126

131

135

140

Hallands län

100

102

104

108

113

117

120

124

129

133

138

Riket

100

102

104

107

111

115

118

122

127

131

135

                       

Män

                     

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Falkenberg

100

101

103

108

110

113

114

117

120

125

129

Halmstad

100

100

103

105

108

111

112

115

118

122

125

Hylte

100

101

103

105

109

110

110

110

112

115

119

Kungsbacka

100

99

102

106

108

111

113

116

119

122

125

Laholm

100

100

102

106

109

112

113

117

119

123

126

Varberg

100

101

103

108

111

114

117

120

124

127

131

Hallands län

100

100

103

106

109

112

114

117

120

123

127

Riket

100

100

102

105

108

110

112

116

119

123

127

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta