Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Hälsa och ohälsa // Medellivslängd

Medellivslängd

Senast uppdaterad 2018-03-21
Förklaring
Den återstående medellivslängden utgörs av antalet år som i genomsnitt återstår att leva för en person i en viss ålder. Återstående medellivslängden vid födelsen kallas kortare för medellivslängden.
PDF
Diagram nuläge

Medellivslängden för män är högst i  Hallands län och lägst i Norrbottens län med 78,9 år. Genomsnittet för riket är 80,4 år. Medellivslängden för kvinnor är högst i Kronobergs län, 84,8 år och lägst i Västernorrlands län med 82,7 år. Genomsnittet för riket är 83,9 år. I Norrbottens län är medellivslängden för såväl kvinnor som män lägre än riksgenomsnittet; 83,3 respektive 78,9.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Medellivslängd vid födelsen 2013-2017. Antal år

Region Kvinnor Män
Stockholms län 84,5 81,0
Uppsala län 84,6 81,2
Södermanlands län 83,7 80,0
Östergötlands län 84,1 80,5
Jönköpings län 84,5 80,9
Kronobergs län 84,8 81,4
Kalmar län 83,8 79,9
Gotlands län 83,6 80,2
Blekinge län 84,0 79,5
Skåne län 84,1 80,5
Hallands län 84,6 81,5
Västra Götalands län 84,0 80,4
Värmlands län 83,6 79,7
Örebro län 83,8 79,6
Västmanlands län 83,7 80,4
Dalarnas län 83,8 80,4
Gävleborgs län 83,0 79,4
Västernorrlands län 82,8 79,3
Jämtlands län 83,3 79,9
Västerbottens län 83,5 80,2
Norrbottens län 83,3 78,9
Riket 84,0 80,4

Medellivslängd 1966-2017. Antal år

 
           

Tidsperiod

Kvinnor

Män

 

Norrbottens län

Riket

Norrbottens län

Riket

 

1966-1970

76,5

76,8

71,5

71,9

 

1971-1975

77,7

77,7

71,6

72,1

 

1976-1980

77,8

78,5

71,5

72,4

 

1981-1985

79,0

79,5

72,6

73,6

 

1986-1990

79,8

80,2

73,4

74,4

 

1991-1995

80,6

81,0

74,9

75,6

 

1996-2000

81,3

81,8

75,8

76,9

 

2001-2005

81,7

82,4

76,8

78,0

 

2006-2010

82,7

83,2

78,2

79,1

 

2007-2011

82,8

83,4

78,2

79,4

 

2008-2012

82,9

83,4

78,3

79,5

 

2009-2013

83,2

83,6

78,5

79,7

 

2010-2014

83,2

83,7

78,3

79,9

 

2011-2015

83,2

83,8

78,5

80,1

 

2012-2016

83,3

83,9

78,7

80,2

 

2013-2017

83,3

84,0

78,9

80,4

 

Källa: Statistiska centralbyrån

 
           

Utveckling av medellivslängd 1966-2017. Index perioden 1966/1970=100

         

Tidsperiod

Kvinnor. Index år 1966-1970=100

Män. Index år 1966-1970=100

Norrbottens län

Riket

Norrbottens län

Riket

1966-1970

100

100

100

100

1971-1975

102

101

100

100

1976-1980

102

102

100

101

1981-1985

103

104

102

102

1986-1990

104

104

103

103

1991-1995

105

105

105

105

1996-2000

106

107

106

107

2001-2005

107

107

108

108

2006-2010

108

108

109

110

2007-2011

108

108

109

110

2008-2012

108

109

110

111

2009-2013

109

109

110

111

2010-2014

109

109

110

111

2011-2015

109

109

110

111

2012-2016

109

109

110

112

2013-2017

109

109

110

112

Källa: Statistiska centralbyrån

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta