Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2017-12-12
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge De flesta företagen i Norrbottens län handlar med länder inom EU. Länet har mindre andel exportföretag verksamma inom Norden än riket i genomsnitt.

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2016

         

Landområde

Antal

Norrbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

313

313

20 422

14 126

EU

655

3 534

28 990

99 757

Övriga Europa

63

60

6 378

6 926

Fjärran Östern

80

252

7 798

20 388

Övriga Asien

35

27

4 345

4 642

Nord- och Centralamerika

96

289

8 184

18 969

Sydamerika

15

7

2 100

967

Afrika

28

13

3 172

1 961

Samtliga

851

3 830

40 297

117 573

         

Landområde

Procentuell fördelning

Norrbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

36,8

8,2

50,7

12,0

EU

77,0

92,3

71,9

84,8

Övriga Europa

7,4

1,6

15,8

5,9

Fjärran Östern

9,4

6,6

19,4

17,3

Övriga Asien

4,1

0,7

10,8

3,9

Nord- och Centralamerika

11,3

7,5

20,3

16,1

Sydamerika

1,8

0,2

5,2

0,8

Afrika

3,3

0,3

7,9

1,7

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta