Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2019-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

65,5 procent av de exporterande företagen i Norrbottens län 2018 hade en total exportsumma understigande 250 000 kronor. Av de importerande företagen i länet hade 78,3 procent mindre än 250 000 kronor i totalt importbelopp.

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2018

         

Omsättning

Norrbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

576

2 855

21 483

80 822

250-999 Tkr

132

440

6 669

16 013

1-1,9 Mnkr

56

110

2 821

6 042

2-4,9 Mnkr

41

111

3 135

6 054

5-9,9 Mnkr

25

56

1 879

3 477

10-49 Mnkr

28

58

2 950

5 096

50-99 Mnkr

4

11

796

1 197

100 - Mnkr

17

7

1 326

1 716

Samtliga

879

3 648

41 059

120 417

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2009-2018

                     

Norrbottens län

                 

Omsättning

Exportföretag

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 -250 Tkr

562

545

517

495

576

539

576

558

549

576

250-999 Tkr

166

132

132

129

121

133

135

138

154

132

1-1,9 Mnkr

56

43

52

48

56

48

43

40

42

56

2-4,9 Mnkr

42

40

32

44

37

44

42

45

46

41

5-9,9 Mnkr

26

31

23

25

22

20

27

28

33

25

10-49 Mnkr

33

32

26

25

24

24

24

24

24

28

50-99 Mnkr

6

8

5

4

5

2

4

4

3

4

100 - Mnkr

17

17

17

14

14

14

13

14

15

17

Samtliga

908

848

804

784

855

824

864

851

866

879

Omsättning

Importföretag

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 -250 Tkr

1 633

1 480

1 457

1 554

2 979

3 046

3 038

3 100

2 976

2 855

250-999 Tkr

396

364

342

342

401

417

382

401

412

440

1-1,9 Mnkr

96

83

87

101

97

122

118

127

127

110

2-4,9 Mnkr

73

67

76

88

83

83

95

95

110

111

5-9,9 Mnkr

50

41

42

46

46

46

52

51

47

56

10-49 Mnkr

27

41

38

44

45

49

44

44

50

58

50-99 Mnkr

7

7

7

7

8

5

12

6

11

11

100 - Mnkr

10

10

6

6

4

7

4

6

6

7

Samtliga

2 292

2 093

2 055

2 188

3 663

3 775

3 745

3 830

3 739

3 648

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 -250 Tkr

21786

19870

19208

19091

20978

21270

21239

21641

21332

21483

250-999 Tkr

7 435

6 360

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

1-1,9 Mnkr

3 049

2 782

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2-4,9 Mnkr

3 486

3 053

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

5-9,9 Mnkr

1 845

1 813

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

10-49 Mnkr

2 920

2 851

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

50-99 Mnkr

773

778

700

683

658

713

730

731

726

796

100 - Mnkr

1 297

1 346

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

Samtliga

42591

38853

37213

37126

38906

39349

39840

40297

40307

41059

Omsättning

Importföretag

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 -250 Tkr

49 732

49 042

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

250-999 Tkr

14 970

13 442

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

1-1,9 Mnkr

5 871

5 232

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

2-4,9 Mnkr

5 576

5 303

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

5-9,9 Mnkr

2 925

2 973

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

10-49 Mnkr

4 260

4 393

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

50-99 Mnkr

1 013

1 019

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

100 - Mnkr

1 386

1 503

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

Samtliga

85733

82907

85015

85978

99639

106274

110892

117573

119557

120417

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

                     
                     
                     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta