Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2019-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge De flesta företagen i Norrbottens län handlar med länder inom EU. Länet har mindre andel exportföretag verksamma inom Norden än riket i genomsnitt.

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2018

         

Landområde

Antal

Norrbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

330

294

20 557

14 439

EU

663

3 337

28 710

101 194

Övriga Europa

60

66

6 483

7 429

Fjärran Östern

81

258

7 628

21 002

Övriga Asien

31

28

4 324

4 787

Nord- och Centralamerika

84

290

8 102

18 521

Sydamerika

15

13

2 045

985

Afrika

26

14

2 451

1 309

Samtliga

879

3 648

41 059

120 417

         

Landområde

Procentuell fördelning

Norrbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

37,5

8,1

50,1

12,0

EU

75,4

91,5

69,9

84,0

Övriga Europa

6,8

1,8

15,8

6,2

Fjärran Östern

9,2

7,1

18,6

17,4

Övriga Asien

3,5

0,8

10,5

4,0

Nord- och Centralamerika

9,6

7,9

19,7

15,4

Sydamerika

1,7

0,4

5,0

0,8

Afrika

3,0

0,4

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2012-2018

                             

Norrbottens län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

373

355

338

336

313

330

330

48

42

41

39

37

38

38

EU

535

606

609

655

655

662

663

68

71

74

76

77

76

75

Övriga Europa

63

56

60

55

63

64

60

8

7

7

6

7

7

7

Fjärran Östern

65

75

78

80

80

83

81

8

9

9

9

9

10

9

Övriga Asien

33

33

33

40

35

32

31

4

4

4

5

4

4

4

Nord- och Centralamerika

75

76

85

82

96

91

84

10

9

10

9

11

11

10

Sydamerika

17

24

19

17

15

19

15

2

3

2

2

2

2

2

Afrika

24

28

28

27

28

22

26

3

3

3

3

3

3

3

Samtliga

784

855

824

864

851

866

879

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

307

301

307

291

313

297

294

14

8

8

8

8

8

8

EU

1 819

3 316

3 412

3 425

3 534

3 414

3 337

83

91

90

91

92

91

91

Övriga Europa

63

58

60

58

60

65

66

3

2

2

2

2

2

2

Fjärran Östern

218

248

299

276

252

277

258

10

7

8

7

7

7

7

Övriga Asien

39

33

36

38

27

25

28

2

1

1

1

1

1

1

Nord- och Centralamerika

303

324

311

307

289

299

290

14

9

8

8

8

8

8

Sydamerika

8

3

4

5

7

14

13

0

0

0

0

0

0

0

Afrika

12

11

5

10

13

13

14

1

0

0

0

0

0

0

Samtliga

2 188

3 663

3 775

3 745

3 830

3 739

3 648

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

20657

20497

20605

20362

20422

20712

20557

56

53

52

51

51

51

50

EU

25894

27703

28003

28588

28990

28897

28710

70

71

71

72

72

72

70

Övriga Europa

6380

6145

6270

6249

6378

6531

6483

17

16

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6677

6993

7410

7544

7798

7647

7628

18

18

19

19

19

19

19

Övriga Asien

3841

4022

4226

4327

4345

4483

4324

10

10

11

11

11

11

11

Nord- och Centralamerika

6756

7084

7430

7829

8184

8104

8102

18

18

19

20

20

20

20

Sydamerika

2064

2067

2096

2077

2100

2094

2045

6

5

5

5

5

5

5

Afrika

2407

2469

2502

2534

2551

2420

2451

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

37126

38906

39349

39840

40297

40307

41059

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

14742

14761

14672

14147

14126

14579

14439

17

15

14

13

12

12

12

EU

66882

80939

87679

92978

99757

102093

101194

78

81

83

84

85

85

84

Övriga Europa

6627

6602

6483

6639

6926

7151

7429

8

7

6

6

6

6

6

Fjärran Östern

17560

18299

19110

19738

20388

21204

21002

20

18

18

18

17

18

17

Övriga Asien

4202

4250

4388

4495

4642

4756

4787

5

4

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

18126

18922

19142

18980

18969

18726

18521

21

19

18

17

16

16

15

Sydamerika

990

979

929

916

967

967

985

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1056

1077

1117

1115

1444

1308

1309

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

85978

99639

106274

110892

117573

119557

120417

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta