Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2018-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge De flesta företagen i Norrbottens län handlar med länder inom EU. Länet har mindre andel exportföretag verksamma inom Norden än riket i genomsnitt.

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2017

         

Landområde

Antal

Norrbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

330

297

20 712

14 579

EU

662

3 414

28 897

102 093

Övriga Europa

64

65

6 531

7 151

Fjärran Östern

83

277

7 647

21 204

Övriga Asien

32

25

4 483

4 756

Nord- och Centralamerika

91

299

8 104

18 726

Sydamerika

19

14

2 094

967

Afrika

22

13

2 420

1 308

Samtliga

866

3 739

40 307

119 557

         

Landområde

Procentuell fördelning

Norrbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

38,1

7,9

51,4

12,2

EU

76,4

91,3

71,7

85,4

Övriga Europa

7,4

1,7

16,2

6,0

Fjärran Östern

9,6

7,4

19,0

17,7

Övriga Asien

3,7

0,7

11,1

4,0

Nord- och Centralamerika

10,5

8,0

20,1

15,7

Sydamerika

2,2

0,4

5,2

0,8

Afrika

2,5

0,3

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2011-2017

                             

Norrbottens län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

389

373

355

338

336

313

330

48

48

42

41

39

37

38

EU

522

535

606

609

655

655

662

65

68

71

74

76

77

76

Övriga Europa

74

63

56

60

55

63

64

9

8

7

7

6

7

7

Fjärran Östern

72

65

75

78

80

80

83

9

8

9

9

9

9

10

Övriga Asien

31

33

33

33

40

35

32

4

4

4

4

5

4

4

Nord- och Centralamerika

74

75

76

85

82

96

91

9

10

9

10

9

11

11

Sydamerika

26

17

24

19

17

15

19

3

2

3

2

2

2

2

Afrika

24

24

28

28

27

28

22

3

3

3

3

3

3

3

Samtliga

804

784

855

824

864

851

866

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

274

307

301

307

291

313

297

13

14

8

8

8

8

8

EU

1 698

1 819

3 316

3 412

3 425

3 534

3 414

83

83

91

90

91

92

91

Övriga Europa

54

63

58

60

58

60

65

3

3

2

2

2

2

2

Fjärran Östern

186

218

248

299

276

252

277

9

10

7

8

7

7

7

Övriga Asien

34

39

33

36

38

27

25

2

2

1

1

1

1

1

Nord- och Centralamerika

310

303

324

311

307

289

299

15

14

9

8

8

8

8

Sydamerika

7

8

3

4

5

7

14

0

0

0

0

0

0

0

Afrika

10

12

11

5

10

13

13

0

1

0

0

0

0

0

Samtliga

2 055

2 188

3 663

3 775

3 745

3 830

3 739

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

20585

20657

20497

20605

20362

20422

20712

55

56

53

52

51

51

51

EU

26306

25894

27703

28003

28588

28990

28897

71

70

71

71

72

72

72

Övriga Europa

6419

6380

6145

6270

6249

6378

6531

17

17

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6595

6677

6993

7410

7544

7798

7647

18

18

18

19

19

19

19

Övriga Asien

3858

3841

4022

4226

4327

4345

4483

10

10

10

11

11

11

11

Nord- och Centralamerika

6708

6756

7084

7430

7829

8184

8104

18

18

18

19

20

20

20

Sydamerika

2052

2064

2067

2096

2077

2100

2094

6

6

5

5

5

5

5

Afrika

2404

2407

2469

2502

2534

2551

2420

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

37213

37126

38906

39349

39840

40297

40307

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

15343

14742

14761

14672

14147

14126

14579

18

17

15

14

13

12

12

EU

64863

66882

80939

87679

92978

99757

102093

76

78

81

83

84

85

85

Övriga Europa

6735

6627

6602

6483

6639

6926

7151

8

8

7

6

6

6

6

Fjärran Östern

17093

17560

18299

19110

19738

20388

21204

20

20

18

18

18

17

18

Övriga Asien

4221

4202

4250

4388

4495

4642

4756

5

5

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

19217

18126

18922

19142

18980

18969

18726

23

21

19

18

17

16

16

Sydamerika

973

990

979

929

916

967

967

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1037

1056

1077

1117

1115

1444

1308

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

85015

85978

99639

106274

110892

117573

119557

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta