Örebro län
Fakta & Perspektiv
294 941 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Skattekraft

Skattekraft

Senast uppdaterad 2016-12-22
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2017, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Askersund 190,0 94
Degerfors 178,5 88
Hallsberg 181,5 90
Hällefors 165,7 82
Karlskoga 189,2 94
Kumla 183,5 91
Laxå 177,6 88
Lekeberg 180,3 89
Lindesberg 179,8 89
Ljusnarsberg 162,9 81
Nora 184,8 92
Örebro 190,0 94
Örebro län 186,1 92
Riket 201,9 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta